AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 1

AIPP- Atlantic Immigration Pilot
Atlantic Intermediate-Skilled Program

New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia hoặc Đảo Hoàng tử Edward

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 2

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG VIỆC FULL TIME – NOC – 0, A , B, C

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 3

CÓ ÍT NHẤT 1 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT CÙNG NGHỀ NGHIỆP NỘP PR

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 4

CÓ CHỨNG CHỈ CLB 4.0 

TƯƠNG ĐƯƠNG IELTS 4.0

R 3.5-W 4.0-L 4.5-S 4.0

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 5

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 6

CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

$CAD

1 NGƯỜI$3,240
2 NGƯỜI$4,034
3 NGƯỜI$4,959
4 NGƯỜI$6,021
5 NGƯỜI$6,829
6 NGƯỜI$7,702
AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 7

ĐỘ TUỔI 18-45 TUỔI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 2

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA THUỘC NOC 0,A,B

ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU + LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỐT + SỨC KHỎE TỐT

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 9

LOGISTIC EXECUTIVE

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 10

SEAFOOD PROCESSING

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

AIPP- Atlantic Immigration Pilot Atlantic Intermediate-Skilled Program 17