AIPP- Atlantic Immigration Pilot
Atlantic Intermediate-Skilled Program

New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia hoặc Đảo Hoàng tử Edward

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG VIỆC FULL TIME – NOC – 0, A , B, C

CÓ ÍT NHẤT 1 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT CÙNG NGHỀ NGHIỆP NỘP PR

CÓ CHỨNG CHỈ CLB 4.0 

TƯƠNG ĐƯƠNG IELTS 4.0

R 3.5-W 4.0-L 4.5-S 4.0

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

$CAD

1 NGƯỜI$3,240
2 NGƯỜI$4,034
3 NGƯỜI$4,959
4 NGƯỜI$6,021
5 NGƯỜI$6,829
6 NGƯỜI$7,702

ĐỘ TUỔI 18-45 TUỔI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA THUỘC NOC 0,A,B

ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU + LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỐT + SỨC KHỎE TỐT

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

LOGISTIC EXECUTIVE

SEAFOOD PROCESSING

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ