Author Archives: admin

Chương trình định cư AIPP Canada Atlantic Immigration Pilot

Chương trình định cư AIPP Canada Atlantic Immigration Pilot 1

Định cư Canada AIPP chương trình thí điểm có các yêu cầu xét duyệt hồ sơ thị thực dễ đáp ứng. Bất cứ lao động nước ngoài lành nghề nào cũng được hưởng quyền lợi theo quyền công dân Canada. Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn, thông qua chương trình việc làm định cư […]

Chương Trình Định Cư Canada Diện Startup Visa – Start Up Visa Canada

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN START UP Chương trình start up visa Canada là chương trình định cư hấp dẫn của Canada nhằm hướng đến các doanh nghiệp có kỹ năng và tiềm năng xây dựng tại Canada. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực đã khiến cho chính phủ Canada tạo ra […]

Định Cư Canada Diện Tay Nghề Là gì? Các Chương Trình Skilled Worker 2021

Trong những năm gần đây tham gia chương trình Định cư Canada diện tay nghề để trở thành thường trú nhân và sở hữu tấm thẻ xanh PR Canada (Visa Permanent Resident) đã trở nên cực kì dễ dàng với người nhập cư có trình độ kỹ năng tay nghề như chương trình FEDERAL SKILLED […]

BC PNP mời 92 công nhân kỹ thuật; thông báo các chính sách về coronavirus

BC PNP mời 92 công nhân kỹ thuật; thông báo các chính sách về coronavirus 7

Tỉnh cực tây của Canada đã mời 92 ứng cử viên nhập cư theo luồng Tech Pilot của mình vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Nó cũng đã tiết lộ các chi tiết mới về cách đại dịch coronavirus đang ảnh hưởng đến hoạt động PNP của nó. chương trình của mình để hỗ […]

BC phát hành 237 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh

BC phát hành 237 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh 8

Tổng cộng 237 ứng cử viên nhập cư đã được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh bang British Columbia vào ngày 7 tháng 5. Các chương trình British Columbia tỉnh đề cử (BC PNP) thí sinh mời trong tốc nhập BC và kỹ năng xuất nhập cảnh suối. Các yêu cầu về điểm số của tỉnh khác nhau tùy […]

BC mời 158 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh

BC mời 158 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh 9

BC đã đưa ra 158 lời mời trong đợt rút thăm mới nhất của Chương trình Đề cử cấp Tỉnh (PNP). Các Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) đã tổ chức một bốc thăm mới vào tháng 19. Các ứng viên được mời từ các kỹ năng xuất nhập cảnh và tốc nhập BC loại nhập cư. Các […]

BC mời 133 ứng cử viên nhập cư trong đợt bốc thăm PNP mới

BC mời 133 ứng cử viên nhập cư trong đợt bốc thăm PNP mới 10

British Columbia đã mời 133 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh để thường trú thông qua buổi rút thăm Tech Pilot mới nhất vào ngày 26 tháng 5.   Thư mời đã được cấp cho các ứng cử viên Công nhân lành nghề và Sau đại học quốc tế theo danh […]

Ontario phát hành 190 lời mời cho các ứng viên Express Entry

Ontario phát hành 190 lời mời cho các ứng viên Express Entry 11

Ontario đã đưa ra lời mời cho các ứng viên nhập cư trong các ngành nghề có kỹ năng được nhắm mục tiêu Ontario đã ban hành lời mời có mục tiêu cho những người nhập cư đầy hy vọng có thể đủ điều kiện tham gia Luồng giao dịch có tay nghề cao của Ontario vào […]

Ontario mời 307 ứng viên Express Entry nói tiếng Pháp

Ontario mời 307 ứng viên Express Entry nói tiếng Pháp 12

Lễ bốc thăm Dòng công nhân lành nghề nói tiếng Pháp là đợt rút thăm thứ hai liên quan đến OINP Express Entry trong hai ngày và là đợt rút thăm lớn nhất của loại hình này cho đến nay trong năm nay vào ngày 30 tháng 4. Các ứng cử viên được chọn có […]

Ontario mời 26 doanh nhân trong đợt rút thăm nhập cư mới

Ontario mời 26 doanh nhân trong đợt rút thăm nhập cư mới 13

Các lời mời đã được cấp cho các ứng viên có điểm số ít nhất 132 thông qua Dòng doanh nhân Chương trình OINPđã ban hành 26 doanh nhân lời mời để áp dụng theo Doanh nhân của nó Stream.  Các OINP Doanh nhân suối được thiết kế để thu hút các doanh nhân và chủ doanh […]

Call Now ButtonTƯ VẤN TRỰC TIẾP