Tin Tức Mới Nhất Về Canada: BC tổ chức rút thăm Thử nghiệm Công nghệ hàng tuần

BC PNP đã đưa ra lời mời nộp đơn cho các ứng cử viên trong chương trình Express Entry BC và các luồng Nhập cư Kỹ năng vào ngày 29 tháng 4

British Columbia đã mời 75 ứng viên Nhập cư Kỹ năng và Nhập cảnh nhanh nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh để thường trú thông qua Chương trình thí điểm công nghệ vào ngày 29 tháng 4.

Chương trình thí điểm công nghệ cấp  giấy mời cho các công nhân công nghệ nước ngoài đủ điều kiện với lời mời làm việc hợp lệ thuộc một trong  29 Các ngành nghề định cư Canada diện công nghệ đang có nhu cầu  tại tỉnh.

Các lời mời đã được trao cho các ứng viên Công nhân lành nghề và Sau đại học quốc tế trong cả hai dòng  Express Entry BC  (EEBC) và Định Cư Canada Diện Tay Nghề  . Điểm yêu cầu tối thiểu cho các ứng viên trong cả hai hạng mục Công nhân lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế là 85.

Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình định cư Canada nào không

XEM THÊM:

 

Ứng viên EEBC phải được đăng ký theo cả  hệ thống Express Entry của liên bang  và Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng của BC   (SIRS).

Các ứng cử viên Express Entry có đề cử cấp tỉnh nhận được thêm 600 điểm vào điểm  Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ  .

Các ứng viên được chấm điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ như một phần của quy trình đăng ký và những ứng viên có điểm số cao nhất được mời nộp đơn trong các buổi rút thăm Tech Pilot hàng tuần.

Được thành lập vào năm 2017, Tech Pilot giải quyết nhu cầu lao động trong lĩnh vực công nghệ của British Columbia mà địa phương không thể đáp ứng được. Mục tiêu của nó là đảm bảo lĩnh vực công nghệ của BC có quyền tiếp cận với những nhân tài mà nó cần để tiếp tục phát triển. (BC PNP)

Ứng viên Tech Pilot được miễn yêu cầu cung cấp việc làm toàn thời gian, vĩnh viễn áp dụng cho hầu hết các loại nhập cư theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP).

Tuy nhiên, các ứng viên Tech Pilot phải chứng minh được lời mời làm việc có thời hạn ít nhất một năm và còn lại ít nhất 120 ngày theo lịch tại thời điểm họ nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

XEM THÊM:

Nguồn: https://www.cicnews.com/2020/04/b-c-holds-weekly-tech-pilot-draw-0414250.html

Xem Thêm Nhiều Tin Tức Tại Di Trú Canada