Tin Sở Di Trú Canada: Các biện pháp coronavirus ảnh hưởng đến Saskatchewan PNP

Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan đang giúp đỡ những người được đề cử và người nộp đơn trong bối cảnh gián đoạn coronavirus.

Saskatchewan là một trong số các tỉnh đang làm việc để hỗ trợ những người nộp đơn nhập cư trong đại dịch coronavirus.

Đơn xin đề cử cấp tỉnh cho Saskatchewan vẫn đang được xử lý. Kể từ khi Canada thực hiện các biện pháp ngăn chặn coronavirus trên diện rộng vào ngày 18 tháng 3, hạn chế hầu hết các chuyến du lịch nước ngoài, Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP) đã tổ chức hai đợt rút thăm .

Tỉnh đã thực hiện các biện pháp tạm thời để giúp những người được đề cử cấp tỉnh tránh bị mất cơ hội thường trú do đóng cửa liên quan đến coronavirus.

Những người được đề cử SINP có thể yêu cầu thêm sáu tháng để đăng ký thường trú bằng cách gửi email cho chính phủ Saskatchewan.

Những người được đề cử và những người đang nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh có thể nhận được đề cử có điều kiện nếu các điều khoản của đề nghị tuyển dụng từ đơn SINP ban đầu của họ đã thay đổi do COVID-19.

Nếu mọi người không còn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu của danh mục SINP mà thông qua đó họ đã nhận được đề cử, nó có thể được thay đổi thành đề cử “có điều kiện”. Các điều kiện sẽ cần được loại bỏ để người được đề cử có thể có được thường trú.

XEM THÊM:

SINP cần được thông báo ngay lập tức nếu các ứng viên và người được đề cử có bất kỳ thay đổi nào về việc làm. Điều đó có thể bao gồm việc bị sa thải hoặc nếu công việc bị chấm dứt. Việc giữ lại thông tin này sẽ được hiểu là trình bày sai.

Các biện pháp tạm thời sau đây áp dụng cho những người được đề cử và những người nộp đơn đề cử cấp tỉnh đã có lời mời làm việc hợp lệ và đáp ứng các điều kiện của giấy phép lao động của họ:

  • Những người được đề cử sẽ có sáu tháng để có được việc làm mới, đủ điều kiện nếu lời mời làm việc ban đầu trong đơn của họ không còn nữa. Việc đề cử của họ sẽ trở thành điều kiện cho đến khi họ nhận được lời mời làm việc toàn thời gian mới.
  • Nếu người được đề cử nhận được một lời mời làm việc mới thì đó phải là từ một “doanh nghiệp được phép.” Những nghề này cần thiết để cung cấp các dịch vụ công cộng quan trọng. Nếu lời mời làm việc mới dành cho một trong những doanh nghiệp này thì nghề nghiệp không cần phải phù hợp với trình độ học vấn của người lao động hoặc kinh nghiệm làm việc trước đây với điều kiện là người sử dụng lao động xác minh người lao động có kỹ năng và khả năng để thực hiện công việc.
  • Những người nộp đơn hoặc những người được đề cử đã bị giảm số giờ làm việc toàn thời gian sẽ được phép tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động được chấp thuận của họ mà không cần bổ sung công việc nếu người sử dụng lao động cam kết tiếp tục làm việc toàn thời gian trong vòng sáu tháng. Nếu người lao động có đề cử cấp tỉnh trước khi số giờ giảm, nó sẽ trở thành đề cử có điều kiện trong khi công việc của họ chỉ ít hơn 30 giờ mỗi tuần. Ứng viên phải làm việc toàn thời gian trong một hoặc nhiều công việc và đáp ứng tất cả các tiêu chí SINP hiện hành để được đề cử.
  • Người lao động không có giấy phép lao động mở phải xin giấy phép mới từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). SINP sẽ cấp cho họ một thư hỗ trợ giấy phép lao động mới. Người nước ngoài ở Canada cần có giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Canada.

Nếu một người được đề cử, người nộp đơn hoặc người nộp đơn tiềm năng nhận được sự hỗ trợ ngắn hạn trong thời gian xảy ra đại dịch, họ sẽ không bị phạt.

Để biết thêm các biện pháp SINP tạm thời ảnh hưởng đến các ứng cử viên nhập cư Saskatchewan khác, hãy truy cập trang web của chính phủ.

XEM THÊM:

Nguồn: https://www.cicnews.com/2020/06/coronavirus-measures-affecting-saskatchewan-pnp-0614589.html#gs.f1n6cl

Xem Thêm Nhiều Tin Tức Tại Sở Di Trú Canada