Chương trình Định cư Canada đề cử thành phố: Municipal Nominee Program (MNP)

Chính phủ Canada đã công bố kế hoạch cho một chương trình định cư Canada mới cho phép các thành phố và thị trấn riêng lẻ chọn người nhập cư dựa trên nhu cầu địa phương của họ. Chương trình mới này được gọi là Chương trình Đề cử Thành phố và nó được thiết kế để giúp đáp ứng nhu cầu lao động địa phương. Trong chiến dịch bầu cử của Thủ tướng Justin Trudeau, chương trình ứng cử viên thành phố là một trong những lời hứa của ông sẽ giúp nhập cư tốt hơn cho các cộng đồng nhỏ hơn.


XEM THÊM:


CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ THÀNH PHỐ MNP LÀ GÌ?

Chương trình đề cử thành phố sẽ cung cấp cho cộng đồng địa phương, phòng thương mại và hội đồng lao động tiếng nói trong việc lựa chọn người nhập cư sẽ giúp phù hợp với những người mới đến có nhu cầu lao động trong cộng đồng cụ thể của họ. Sẽ có ít nhất 5.000 người mới được phép thông qua chương trình này mỗi năm.

Bộ trưởng Bộ Di trú, Marco Medicino cho biết con đường mới này đến thường trú nhân là một ví dụ khác về sự đổi mới trong các chương trình nhập cư của Canada, một cho phép hệ thống rút kinh nghiệm địa phương, chuyên môn, năng lực để hiểu được tình trạng thiếu lao động ở đâu, kinh tế ở đâu cơ hội và làm thế nào thông tin đó có thể giúp chúng tôi lựa chọn những cá nhân muốn đến Canada để giao dịch với họ, để thực hiện cơ hội của họ.

Canada liên tục tìm kiếm những cách mới để đưa các ứng cử viên nước ngoài tốt đến nước họ. Trong 10 năm qua, tăng trưởng dân số của Canada đã trở thành 75% nhập cư và vào năm 2031, dự kiến ​​sẽ chiếm 80% tăng trưởng dân số của Canada.


XEM THÊM:

XEM THÊM:


 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG LAO ĐỘNG Ở CANADA

Có những chương trình nhập cư khác nhắm vào người mới đến để lấp đầy công ăn việc làm ở Canada

CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM NHẬP CƯ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương cho phép người sử dụng lao động tuyển dụng lao động có tay nghề ở nước ngoài để lấp đầy khoảng trống lao động và trở thành thường trú nhân. Chương trình này được giới hạn ở các tỉnh Đại Tây Dương của New Brunswick, Nova Scotia, Đảo Prince Edward, và Newfoundland và Labrador.

DỰ ÁN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG

Đại hội Lao động Canada đang làm việc với Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để thực hiện một sáng kiến ​​tạm thời sẽ giúp 500 công nhân xây dựng ngoài tình trạng và gia đình của họ tìm được đường đến  thường trú .

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ CẤP TỈNH

Các chương trình của PNP Canada cho phép các tỉnh của Canada đề cử các cá nhân nhập cư vào tỉnh của họ dựa trên các tiêu chí do chính quyền tỉnh đặt ra. Con đường PNP là công việc ít cụ thể hơn và hiệu quả tổng thể cao hơn.