Hệ Thống Tính Điểm Crs Canada : Cách Tính Điểm Chuẩn Nhất

Đối với rất nhiều ứng cử viên khi tìm hiểu về du học và định cư của Canada các hãng sáng nghe qua về cụm từ Express entry. Đồng thời họ cũng sẽ có nghe qua về những nhóm nghề dễ định cư. Đặc biệt họ sẽ nghe qua về hệ thống tính điểm crs.

Tuy nhiên đối với một số trường hợp định cư lần đầu có thể bỡ ngỡ với những thông tin này. Đồng thời cũng có một số bộ phận ứng cử viên không hiểu hệ thống chấm điểm này dựa trên những tiêu chí nào? Bảng nếu như chúng ta hiểu rõ về hệ thống tính điểm sẽ giúp cho chúng ta có thể cải thiện tốt hơn về số điểm tổng cuối cùng mà chúng ta nhận được. Như vậy thì khả năng đáp ứng được đầy đủ điều kiện để có thể định cư Canada sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

HỆ THỐNG TÍNH ĐIỂM CRS LÀ GÌ?

hệ thống tính điểm crs

Hệ thống crs được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh là Comprehensive Ranking system

Hệ thống tính điểm crs được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh là Comprehensive Ranking system. Đây có nghĩa là hệ thống xếp hạng toàn diện, dựa trên một số tiêu chí thì người ta sẽ tính toán số điểm của ứng cử viên. Có rất nhiều tiêu chuẩn để có thể đánh giá được ứng cử viên từ đó suy ra một kết quả tổng thể.

Kết quả tổng thể này sẽ giúp cho chính phủ Canada có thể lựa chọn được những ứng cử viên sáng giá và phù hợp với chương trình nhập cư. Sau nhiều năm cải tiến thì hệ thống tính điểm này không còn khuyến diện như trước mà nó đã trở nên công bằng và toàn diện hơn đối với rất nhiều ứng cử viên.

Hệ thống tính điểm crs đánh giá thông tin của ứng cử viên dựa trên một số tiêu chí như sau:

 • Kỹ năng
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Khả năng ngôn ngữ
 • Trình độ giáo dục và các yếu tố khác

Đối với trường hợp của ứng cử viên có thư mời làm việc hoặc được đề cử Bộ Chính phủ tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada sẽ được cộng điểm thêm. Ngoài ra trường hợp đối với những ứng cử viên có bằng cấp tại Canada cũng được cộng thêm điểm.

Trong vòng chọn lọc thường xuyên định kỳ thì chính phủ Canada sẽ gửi thư mời đến những ứng cử viên có xếp hạng cao nhất. Những ứng cử viên nhận được thư mời có thể nộp đơn để xin định cư tại Canada.

 

XEM THÊM:

CÔNG THỨC CÁCH TÍNH ĐIỂM CRS CANADA

Hệ thống crs được tính điểm dựa trên nhiều yếu tố

Tất cả những ứng cử viên đăng ký thông tin trên Express entry sẽ được chấm điểm dựa trên 4 phạm trù kể trên. Và số điểm tối đa mà ứng cử viên có thể được nhận lên đến 1.200 điểm.

Điểm cốt lõi với số điểm tối đa được nhận là 600 điểm. Điểm cốt lõi nó sẽ phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của ứng cử viên. Ngoài ra còn có một số yếu tố như vợ chồng hoặc người phối ngẫu sống chung có kỹ năng ngôn ngữ và trình độ giáo dục. Tính chuyển đổi kỹ năng của ứng cử viên bao gồm trình độ giáo dục và kinh nghiệm làm việc. Điều này là một trong những yếu tố giúp cho ứng cử viên có cơ hội tìm kiếm được việc làm cũng như thu nhập cao tại Canada.

Điểm cộng thêm với tổng số cao nhất là 600 điểm. Điểm cộng thêm bao gồm một số yếu tố như là bằng cấp Canada, thư mời làm việc được đề nghị bởi tỉnh hoặc lãnh thổ. Có người thân là công dân Canada hoặc thường trú sinh sống ở Canada và giỏi tiếng Pháp.

A – ỨNG VIÊN ĐỘC THÂN

Hệ thống crs dành cho ứng cử viên độc thân và có gia đình

 • Được nhận tối đa 500 điểm cho yếu tố kỹ năng và kinh nghiệm làm việc
 • Không áp dụng đối với trường hợp yếu tố vợ chồng hoặc người phối ngẫu sống chung
 • Được cộng tối đa 100 điểm đối với tính có thể chuyển đổi giữa kỹ năng của ứng cử viên
 • Được cộng tối đa là 600 điểm đối với trường hợp những điểm cộng thêm

Tổng số điểm tối đa mà ứng cử viên có thể nhận được theo hệ thống tính điểm crs là 1.200 điểm

B – ỨNG CỬ VIÊN CÓ VỢ HOẶC CHỒNG HOẶC NGƯỜI PHỐI NGẪU SỐNG CHUNG

 • Được cộng tối đa là 460 điểm đối với yếu tố kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm việc
 • Được cộng tối đa 40 điểm đối với yếu tố vợ hoặc chồng hoặc người phối ngẫu sống chung
 • Được cộng tối đa 100 điểm về tính chuyển đổi kỹ năng của ứng cử viên
 • Có thể hưởng tối đa 600 điểm đối với những điểm được cộng thêm

TÓM TẮT THANG ĐIỂM CỦA CÁC YẾU TỐ

Yếu tố chính bao gồm độ tuổi, trình độ văn hóa, ngôn ngữ và kinh nghiệm

YẾU TỐ CHÍNH

Yếu tố Có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung Độc thân
Độ tuổi 100 110
Trình độ văn hóa 140 150
Trình độ ngôn ngữ 150 160
Kinh nghiệm làm việc tại Canada 70 80

 

Độ tuổi

Nếu nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30 là một trong những điểm để bạn có thể lập hồ sơ xin định cư tại Canada. Hệ thống tính điểm crs cho số điểm khá cao đối với trường hợp ứng cử viên nằm trong độ tuổi này. Ứng cử viên sẽ được cộng tối đa 110 điểm nếu nằm trong độ tuổi từ 20 đến 29.

Tuổi  Có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung Độc thân
Dưới 18 0 0
18 90 99
19 95 105
20 – 29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
45 tuổi trở lên  0 0

 

XEM THÊM:

 

Trình độ học vấn

Vì chương trình nhập cư là vì mục đích phát triển kinh tế do đó yếu tố về trình độ học vấn được chính phủ Canada coi trọng. Tổng điểm mà ứng cử viên có thể đạt được tối đa cho trình độ học vấn là 150 điểm.

Trình độ học vấn Có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung Độc thân
Dưới phổ thông 0 0
Phổ thông trung học 28 cho ứng cử viên và 2 cho vợ hoặc chồng 30
Đại học/Cao đẳng khóa 1 năm 84 cho ứng cử viên và 6 cho vợ hoặc chồng 90
Đại học/Cao đẳng khóa 2 năm 91 cho ứng cử viên và 7 cho vợ hoặc chồng 98
Các chương trình đại học/ cao đẳng dài từ 3 năm trở lên 112 cho ứng cử viên và 8 cho vợ hoặc chồng 120
Từ 2 chương trình đại học/ Cao đẳng trở lên, ít nhất một chương trình đại học cao đẳng dài từ 3 năm trở lên đã được hoàn thành 119 cho ứng cử viên và 9 cho vợ hoặc chồng 128
Bằng Master hoặc bằng chuyên môn entry to practice 126 cho ứng cử viên và 10 cho vợ hoặc chồng 135
Bằng tiến sĩ 140 cho ứng cử viên và 10 cho vợ hoặc chồng 150

 

KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ

 • Ngôn ngữ thứ nhất dành cho tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Trình độ ngôn ngữ Có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung Độc thân
Thấp hơn CLB 4 0 0
CLB 4 hoặc 5 6 6
CLB 6 8 9
CLB 7 16 17
CLB 8 22 23
CLB 9 29 31
CLB 10 hoặc hơn 32 34
 • Ngôn ngữ thứ hai
Trình độ ngôn ngữ Có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung Độc thân
Thấp hơn CLB 4 0 0
CLB 5 hoặc 6 1 1
CLB 7 hoặc 8 3 3
CLB 9 hoặc 10 6 6

XEM THÊM:

Kinh nghiệm làm việc

Hệ thống tính điểm crs quy định về kinh nghiệm làm việc, bảng điểm này được tính như sau.

Kinh nghiệm việc làm tại Canada Có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung Độc thân
Không hoặc dưới một năm 0 0
1 năm 35 cho ứng cử viên và 5 cho vợ hoặc chồng 40
2 năm 46 cho ứng cử viên và 7 cho vợ hoặc chồng 53
3 năm 56 cho ứng cử viên và 8 cho vợ hoặc chồng 64
4 năm 63 cho ứng cử viên và 9 cho vợ hoặc chồng 72
5 năm hoặc nhiều hơn 70 cho ứng cử viên và 10 cho vợ hoặc chồng 80

 

YẾU TỐ VỢ/CHỒNG HOẶC NGƯỜI PHỐI NGẪU SỐNG CHUNG

Yếu tố vợ/chồng hoặc người phối ngẫu cộng tối đa 40 điểm

Yếu tố Điểm
Trình độ văn hóa 10
Trình độ ngôn ngữ 20
Kinh nghiệm làm việc tại Canada 10

Các yếu tố chính và yếu tố vợ/chồng hoặc người phối ngẫu Sống chung có thể đạt được tổng số điểm tối đa ở hai khoảng mục này là 500 điểm. Đối với trường hợp độc thân hoặc có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung thì tổng số điểm đạt được cũng là 500 điểm.

TÍNH CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI KỸ NĂNG

Hệ thống tính điểm crs quy định về tính có thể chuyển đổi kỹ năng, tiêu chuẩn này quy định ứng cử viên có thể đạt được tối đa là 100 điểm.

Trình độ văn hóa Điểm cho từng yếu tố tối đa là 50 điểm
Ngôn ngữ tốt và bằng cấp sau trung học 50
Có kinh nghiệm làm việc tại Canada và bằng cách sau trung học 50
Kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài Điểm cho từng yếu tố tối đa là 50 điểm
Ngôn ngữ tốt và kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài 50
Có kinh nghiệm làm việc tại Canada và kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài 50
Bằng cấp đối với những người trong các ngành nghề thương mại Điểm cho từng yếu tố tối đa là 50 điểm
Ngôn ngữ tốt và bằng cấp 50

 

Yếu tố chính cộng với yếu tố vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung cộng với tính có thể chuyển đổi kỹ năng của ứng cử viên tổng số điểm tối đa là họ có thể đạt được là 600 điểm.

ĐIỂM CỘNG THÊM

hệ thống tính điểm crs

Hệ thống crs cho phép cộng thêm tối đa 600 điềm

Hệ thống tính điểm crs cho phép ứng cử viên có thể cộng tối đa là 600 điểm. Điều này giúp nâng cao số điểm mà ứng cử viên có thể đạt được cuối cùng. Để phù hợp với những chương trình định cư tại Canada.

Yếu tố Điểm tối đa
Anh chị em đang sinh sống tại Canada dưới tư cách là công dân hoặc Thường trú nhân 15
Trình độ tiếng Pháp 30
Giáo dục sau trung học tại Canada 30
Có thư mời làm việc tại Canada 200
Được tỉnh hoặc lãnh thổ đề cử 600

 

Yếu tố chính cộng với yếu tố vợ/chồng hoặc người phối ngẫu sống chung cộng với tính có thể chuyển đổi kỹ năng và điểm cộng thêm thì ứng cử viên có thể đạt tối đa là 1200 điểm.

Hệ thống tính điểm crs được quy định bởi rất nhiều yếu tố, điều này tạo ra sự công bằng và minh bạch cho rất nhiều ứng cử viên. Đồng thời với nhiều yếu tố như vậy sẽ giúp cho ứng cử viên có thể dễ dàng cải thiện yếu tố để có thể phù hợp với số điểm của chương trình định cư. Với những thông tin chia sẻ hy vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về hệ thống tính điểm crs. Cũng như giúp cho bạn đọc có sự chuẩn bị đầy đủ về bản thân, gia đình để có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu.