Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 1

Chương trình thí điểm 5 năm cho phép những người chăm sóc đủ điều kiện và các thành viên gia đình của họ đến Canada với mục tiêu trở thành thường trú nhân.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 2

CÓ JOB OFFER FULL TIME TỪ CHỦ TUYỂN DỤNG NGOÀI TỈNH QUEBEC, JOB THUỘC NOC-4411, 4412

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 3

CÓ ÍT NHẤT 2 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC  CÙNG NGHỀ NGHIỆP NỘP PR

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 4

CÓ CHỨNG CHỈ CLB 5.0 

TƯƠNG ĐƯƠNG IELTS 4.0

R 4.0-W 5.0-L 5.0-S 5.0

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 5

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 6

CÓ DỰ ĐỊNH SỐNG NGOÀI TỈNH BANG QUEBEC KHI CÓ THƯỜNG TRÚ NHÂN

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 7

ĐỘ TUỔI 18-45 TUỔI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 2

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA THUỘC NOC 4411, 4412

ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU + LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỐT + SỨC KHỎE TỐT

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 9

Home child care provider (NOC 4411)

  • Bạn phải chăm sóc trẻ em dưới 18 tuổi tại nhà riêng của bạn hoặc tại nhà của người tuyển dụng.
  • Bạn không cần thiết phải sống trong nhà của người tuyển dụng của bạn.
  • Kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không tính
Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 10

Home support worker (NOC 4412)

  • Bạn phải chăm sóc cho một người cần sự giúp đỡ từ nhân viên hỗ trợ tại nhà hoặc tại nhà riêng của bạn hoặc tại nhà của chủ tuyển dụng.
  • Bạn không cần phải sống trong nhà của chủ nhân của bạn
  • Chỉ những nhân viên hỗ trợ tại nhà mới đủ điều kiện theo NOC 4412
  • Kinh nghiệm làm quản gia không được tính

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot 17
TƯ VẤN TRỰC TIẾP