Tin Sở Di Trú Canada: Manitoba mời 181 ứng cử viên PNP trong đợt rút thăm ngày 19 tháng 6

Trong đợt rút thăm mới nhất, Manitoba đã mời các ứng viên nhập cư hiện đang ở nước ngoài, cũng như các ứng viên bên trong Canada.

Manitoba tổ chức đợt rút thăm PNP lần thứ 92 vào ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Nó đã ban hành tổng cộng 181 Thư tư vấn để Nộp đơn (LAA) cho các ứng viên nhập cư.

LAA mời các ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh  cho thị thực thường trú nhân Canada.

Các LAA được đưa ra cho các ứng cử viên đủ điều kiện theo các  luồng Chương trình Đề cử Tỉnh Manitoba (MPNP) sau đây:

  • Công nhân lành nghề ở Manitoba : 111
  • Công nhân lành nghề ở nước ngoài : 58
  • Luồng Giáo dục Quốc tế : 12

Mười trong số 181 ứng cử viên được mời có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Cho đến nay trong năm nay, Manitoba đã cấp LAA cho 2.335 ứng viên nhập cư.

XEM THÊM:

HỆ THỐNG EOI CỦA MANITOBA

Các ứng viên nhập cư cần đăng ký Biểu hiện Quan tâm (EOI) với MPNP để nhận được LAA thông qua các hạng mục Người lao động có tay nghề ở Manitoba và Người lao động có tay nghề ở nước ngoài.

Theo hệ thống của Manitoba, những ứng viên như vậy được xếp hạng trong số 1.000 điểm cho các đặc điểm vốn con người như kỹ năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kết nối Manitoba và các yếu tố khác.

Trong buổi rút thăm hôm nay, các ứng cử viên thành công cần có số điểm ít nhất là 504 điểm để có được LAA theo dòng Công nhân lành nghề ở Manitoba.

Các ứng cử viên lao động có tay nghề ở nước ngoài cần có số điểm tối thiểu là 686 điểm.

GIỚI THIỆU VỀ LUỒNG

Danh mục Công nhân lành nghề ở nước ngoài và Công nhân có tay nghề ở Manitoba cho phép tỉnh bang đề cử những công nhân lành nghề có thể hỗ trợ nhu cầu thị trường lao động của Manitoba.

Những người ở nước ngoài cần có một kết nối thiết lập với Manitoba. Điều này có thể được chứng minh thông qua các mối quan hệ gia đình thân thiết hoặc bạn bè ở Manitoba, kinh nghiệm trước đây ở tỉnh hoặc lời mời theo một trong các Sáng kiến ​​Tuyển dụng Chiến lược của MPNP.

Họ không cần phải có mặt tại Manitoba vào thời điểm nộp đơn để đủ điều kiện.

Các ứng cử viên thành công trong danh mục Công nhân lành nghề ở Manitoba phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có lời mời làm việc lâu dài toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng ở Manitoba.

Cuối cùng, sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục ở Manitoba có thể nhận được LAA theo Dòng Giáo dục Quốc tế nếu họ có các kỹ năng theo yêu cầu.

XEM THÊM:

Nguồn: https://www.cicnews.com/2020/06/manitoba-invites-181-pnp-candidates-in-june-19-draw-0614789.html#gs.f1kw2k

Xem Thêm Nhiều Tin Tức Tại Tin Tức Định Cư Canada