Tin Sở Di Trú Canada: Manitoba PNP mời 125 ứng cử viên nhập cư

Lễ bốc thăm PNP lần thứ 93 của tỉnh đã mời các ứng cử viên theo ba luồng.

Lễ bốc thăm Manitoba PNP lần thứ 93 diễn ra vào ngày 2 tháng 7.

Tổng số 125 Thư Tư vấn để Nộp đơn (LAA) đã được Manitoba cấp cho các ứng viên nhập cư.

Mục đích của LAAs là mời các ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh để được thường trú tại Canada.

LAA đã được cấp cho các ứng cử viên Chương trình Đề cử Tỉnh Manitoba (MPNP) theo các luồng sau:

  • Công nhân lành nghề ở Manitoba : 101
  • Công nhân lành nghề ở nước ngoài : 6
  • Luồng Giáo dục Quốc tế : 18

Điểm xếp hạng của ứng viên được mời có thứ hạng thấp nhất theo luồng Lao động có tay nghề ở Manitoba là 475. Đối với các ứng viên được mời theo luồng Lao động có tay nghề ở nước ngoài là 816.

Mười ứng viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang .

Manitoba đã cấp LAA cho 2.460 ứng viên vào năm 2020.

XEM THÊM:

Cách hệ thống của Manitoba hoạt động

Các ứng cử viên nhập cư phải gửi Biểu hiện quan tâm (EOI) với tỉnh bang nếu họ muốn nhận được LAA theo một trong hai luồng Lao động có tay nghề ở Manitoba hoặc Lao động có tay nghề ở nước ngoài.

Các ứng viên được đánh giá dựa trên các yếu tố về vốn con người như kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, học vấn, mối quan hệ với Manitoba và các yếu tố khác. Họ được xếp hạng trong số 1.000 điểm.

Các ứng viên thuộc Hạng mục Công nhân lành nghề ở nước ngoài và Công nhân có tay nghề ở Manitoba sẽ giúp tỉnh bang giải quyết các nhu cầu kinh tế của mình.

Nếu một ứng cử viên ở nước ngoài, họ cần phải chứng minh rằng họ có quan hệ với Manitoba, chẳng hạn như có gia đình hoặc bạn bè thân thiết trong tỉnh. Kinh nghiệm sống ở Manitoba trước đây hoặc lời mời theo một trong những Sáng kiến ​​Tuyển dụng Chiến lược của tỉnh cũng có thể khiến ứng viên đủ điều kiện.

Những cá nhân này không cần phải sống ở tỉnh khi nộp hồ sơ.

Để đủ điều kiện theo luồng Công nhân lành nghề ở Manitoba, bạn phải đáp ứng các tiêu chí như có lời mời làm việc toàn thời gian và lâu dài trong Manitoba.

Để nhận được LAA thông qua Dòng Giáo dục Quốc tế, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí như tốt nghiệp một cơ sở giáo dục ở Manitoba.

XEM THÊM:

Nguồn: https://www.cicnews.com/2020/07/manitoba-pnp-invites-125-immigration-candidates-0714930.html#gs.f8b1jv

Xem Thêm Nhiều Tin Tức Tại Tin Tức Định Cư Canada