Dòng doanh nhân New Brunswick – New Brunswick Entrepreneurial Stream NBPNP

New Brunswick Entrepreneurial Stream dành cho các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm và quản lý cấp cao có nguyện vọng để trở thành thường trú nhân bằng việc sở hữu một doanh nghiệp ở New Brunswick (NB) và quản lý nó, khi định cư tại đây

 

Phần 1: Giới thiệu

Chương trình đề cử tỉnh New Brunswick (NBPNP), do Bộ Giáo dục Đào tạo Lao động (PETL) quản lý, là một chương trình nhập cư cho phép Chính phủ New Brunswick đề cử các cá nhân có khả năng tốt để phát triển vững chắc kinh tế tại New Brunswick. Luồng nhập cư này là một phần của chương trình nhập cư kinh tế và không nhằm mục đích đoàn tụ gia đình, người được bảo vệ hoặc vì lý do nhân đạo.

Dòng doanh nhân New Brunswick là một chương trình nhập cư kinh tế dành cho các doanh nhân giàu kinh nghiệm, sẵn sàng thành lập, vận hành và chủ động quản lý một doanh nghiệp trong khi sống và định cư tại New Brunswick vĩnh viễn.

Khi nộp đơn vào bất kỳ luồng nhập cư nào của New Brunswick, bạn phải sẵn sàng đáp ứng đủ điều kiện xin thường trú nhân (PR). Trong Dòng doanh nhân New Brunswick, điều đó có nghĩa là bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện tối thiểu và các yếu tố lựa chọn và có sẵn tất cả các tài liệu cần thiết để chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ và chính xác cho Chính phủ New Brunswick và Chính phủ Canada. Sẵn sàng đủ điều kiện xin PR có sẽ được xử lý hiệu quả hơn, ít chậm trễ hơn khi tham gia các chương trình nhập cư của New Brunswick và Canada.

Các đơn xin xét duyệt NBPNP yêu cầu hai giai đoạn phê duyệt trước khi có thể đạt được PR.

 

XEM THÊM:

Giai đoạn 1: Nộp đăng ký NBPNP để nhận chứng chỉ đề cử

Nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện và các yếu tố lựa chọn, bạn có thể đăng ký NBPNP bằng cách đăng ký trực tuyến và gửi thư bày tỏ nguyện vọng (EOI). Nếu Lời mời đăng ký (ITA) được gửi đến bạn, thì bạn có thể gửi đơn đăng ký trực tuyến đầy đủ. Thời gian xử lý khác nhau tùy thuộc vào thời gian cần thiết để xác minh các tài liệu có trong đơn đăng ký của bạn và khối đơn tiếp nhận. Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn.

Giai đoạn 2: Nộp Đơn đến sở di trú Canada (IRRC) để xin visa PR

Nếu bạn được đề cử bởi PETL, thì bạn có thể nộp đơn xin Chính phủ Canada cấp visa PR, thông qua sở di trú Canada (IRCC). Trong trường hợp này, bạn sẽ gửi đơn đăng ký của mình đến Văn phòng tiếp nhận tập trung IRCC ở Sydney, Nova Scotia, Canada. Bạn, người phối ngẫu và người phụ thuộc của bạn phải đáp ứng các yêu cầu theo luật định về sự chấp nhận về y tế, an ninh và hình sự. IRCC có thẩm quyền cuối cùng để cấp visa PR. Không có gì đảm bảo rằng IRCC sẽ chấp thuận đơn xin PR của bạn ngay cả khi bạn được PETL đề cử.

Thông tin quan trọng

Con đường nhập cư cấp tỉnh bang phụ thuộc vào phân bổ nhập cư liên bang, khối lượng hồ sơ và nhu cầu thị trường lao động.

Vì lý do này:

 • PETL sẽ xác định dòng và danh mục nhập cư nào có thể đăng ký tùy thuộc vào khối lượng hồ sơ đăng ký;
 • PETL có quyền đóng hoặc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mà không cần thông báo trước cho bất kỳ luồng nào, bất cứ lúc nào ;
 • PETL không bắt buộc phải xử lý bất kỳ EOI hoặc đơn đăng ký nào cho một trong các luồng hoặc danh mục của nó ;
 • PETL có thể từ chối xem xét đơn đăng ký, bất kể khi nào đơn đăng ký được gửi;
 • PETL sẽ đánh giá các hồ sơ theo các tiêu chí mới nhất, bất kể ngày nộp đơn;
 • PETL sẽ xử lý các đơn đăng ký theo quyết định của mình và theo cách tốt nhất cho các mục tiêu của NBPNP. Điều này có thể dựa trên khối lượng hồ sơ, chất lượng của các đơn đăng ký riêng lẻ, thông tin thị trường lao động, dự báo kinh tế và / hoặc bất kỳ yếu tố nào khác được xác định bởi PETL;
 • PETL sẽ cấp quyền xử lý ưu tiên cho những ứng viên có khả năng thành lập kinh tế tốt nhất ở New Brunswick – như được xác định bởi PETL – và sẽ không xử lý đơn trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước;
 • Quyết định xử lý (hoặc đánh giá) bất kỳ đơn đăng ký nào và kết quả là theo quyết định của PETL; và
 • Quyết định cấp giấy chứng nhận đề cử là theo quyết định của PETL.

Bằng cách gửi đơn tới IRCC, các ứng viên doanh nhân đồng ý và thừa nhận rằng:

 • Giấy chứng nhận đề cử từ PETL không đảm bảo rằng thị thực PR sẽ được IRCC cấp;
 • IRCC có thẩm quyền duy nhất để quyết định xem ứng viên có nhận được thị thực PR hay không. PETL không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quy trình hoặc quyết định nào của IRCC;
 • IRCC sẽ đánh giá hồ sơ dựa trên luật nhập cư Canada và đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấp visa PR .

XEM THÊM:

 

Sai lệch thông tin – khai khống hay làm giả thông tin

Nếu nhận thấy rằng bạn hoặc bất kỳ người nào có trong hoặc liên quan đến đơn đăng ký của bạn, đã trực tiếp hoặc gián tiếp trình bày sai hoặc cố ý che giấu, hoặc không gửi qua trực tuyến được, thông tin giấy tờ hoặc thông tin gây ra hoặc có thể gây ra lỗi trong quản trị chương trình (trong khi bạn có thể đã được cấp giấy chứng nhận đề cử mà không cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ để cho phép PETL đánh giá đúng đơn đăng ký)

Đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối do sai lệch thông tin, bất kể khả năng của bạn có đáp ứng bất kỳ hoặc tất cả các yêu cầu đủ điều kiện.

Những người nộp đơn bị từ chối vì sai lệch thông tin sẽ bị cấm nộp đơn vào New Brunswick trong năm năm kể từ ngày quyết định.

Hơn nữa, Chính phủ New Brunswick có nghĩa vụ hợp tác với Chính phủ Canada để đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình. Điều này bao gồm chia sẻ thông tin bao gồm thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến lạm dụng chương trình, theo các chi tiết được nêu trong Biên bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin Canada-New Brunswick .

Do đó, New Brunswick sẽ báo cáo cho Canada mà không trì hoãn bất kỳ trường hợp nào bị nghi ngờ hoặc xác nhận gian lận liên quan, nhưng không giới hạn chỉ ở người nộp đơn, người sử dụng lao động, đại diện nhập cư của bên thứ ba và các tổ chức giáo dục, theo Mục 10 của thỏa thuận và phù hợp với các chính sách và thủ tục được nêu trong Bản ghi nhớ Canada-New Brunswick về chia sẻ thông tin .

Tình trạng pháp nhân

Nếu bạn đang cư trú tại Canada trong quá trình nộp đơn, bạn phải duy trì tình trạng nhập cư hợp pháp. Tình trạng pháp nhân có nghĩa là bạn được phép vào và ở lại Canada với tư cách là cư dân tạm thời trong một thời gian cụ thể, với tư cách là du lịch thăm thân, công nhân hoặc sinh viên.

Tình trạng đợi xét duyệt gia hạn (Imply status)

Bạn có thể đăng ký và / hoặc nộp đơn vào NBPNP nếu bạn là công dân tạm trú ở Canada và trong tình trang đợi xét duyệt gia hạn. Bạn có được trạng thái Imply nếu bạn là công dân tạm trú đã nộp đơn cho IRCC để – [cấp lại mới / gia hạn] thời gian lưu trú (tức là gia hạn giấy phép học tập hoặc giấy phép làm việc) trước ngày hết hạn. Bạn vẫn có thể ở lại Canada và tiếp tục làm việc với giấy phép hiện tại cho đến khi có quyết định về đơn nộp lên IRCC đang xử lý cho bạn.

Điều này cho phép người nộp đơn tiếp tục cư trú hợp pháp tại Canada mặc dù giấy phép của họ đã hết hạn, bất kể mất bao lâu trong khi (IRCC) xử lý đơn của họ.

 

Phần 2: Yêu cầu đủ điều kiện

Có các yêu cầu cho từng giai đoạn của quy trình Dòng doanh nhân New Brunswick bao gồm đơn đăng ký, EOI, đơn xin phép và đề cử. 

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện tối thiểu về độ tuổi, ngôn ngữ, giáo dục, thu nhập cá nhân, quyền sở hữu doanh nghiệp và / hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao, hiểu biết về mô hình kinh doanh và đạt tối thiểu 65 điểm trong thang điểm đánh giá để được PETL xem xét đề cử.

Yêu cầu phải đủ điều kiện đáp ứng tại thời điểm EOI, đơn xin và đề cử. Đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện không đảm bảo rằng bạn sẽ được PETL lựa chọn.

PETL có quyền chỉ xem xét một số loại doanh nghiệp mới hoặc mua các doanh nghiệp hiện tại cho mục đích phát triển kinh tế. Các quyết định dựa trên tình hình kinh tế của thị trường lao động New Brunswick, cơ sở vật chất hiện tại của bang, phân bổ đề cử hàng năm do IRCC phân phối và bất kỳ yếu tố nào khác được xác định bởi PETL.

 1. Yêu cầu kinh doanh

Doanh nghiệp của bạn phải là:

  • lợi ích kinh tế cho tỉnh;
  • bạn phải có quyền sở hữu tối thiểu 33,33 phần trăm và đảm nhận vai trò quản lý cấp cao trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp;
  • được thành lập như một công ty một thành viên, quan hệ hợp tác với đối tác hoặc cty cổ phần (trong trường hợp hợp tác, (các) đối tác của bạn phải là Thường trú nhân hoặc Công dân Canada );
  • hoạt động liên tục của một doanh nghiệp hiện có hoặc thành lập một doanh nghiệp mới ;
  • một tổ chức tư nhân, kiếm lợi nhuận với mục đích chính thông qua việc bán hàng hóa và / hoặc dịch vụ;
  • được coi là “permanent establishment” [doanh nghiệp bền vững] theo định nghĩa của tiểu mục 400 (2) của Quy định thuế thu nhập Canada, 1985
 1. Lợi ích kinh tế

Xử lý ưu tiên có thể xảy ra đối với các hồ sơ có kế hoạch kinh doanh có tiềm năng lớn nhất để tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể thông qua:

  • tăng giá trị sản xuất hoặc chế biến cho các ngành xuất khẩu tại New Brunswick ;
  • tăng cường nghiên cứu và phát triển;
  • phát triển các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mới;
  • phát triển các cách tiếp cận sáng tạo cho các doanh nghiệp truyền thống ;
  • phát triển và / hoặc cải tiến các công nghệ mới ;
  • chuyển giao công nghệ và kiến ​​thức chuyên ngành cho New Brunswick;
  • cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ cho thị trường địa phương hoặc thị trường quốc nội.
  • các ngành khác, được xác định bởi PETL.
 1. Đầu tư

Khi đầu tư vào một doanh nghiệp, bạn phải:

  • Tổng mức đầu tư ít nhất 250.000 CAD trước thuế., PETL sẽ không xem xét các cơ sở vật chất mua cho mục đích cá nhân bao gồm: nơi cư trú và phương tiện đi lại của bạn như là một phần của khoản đầu tư tối thiểu ;
  • Nắm giữ ít nhất 33,33% vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp.

Xin lưu ý: tổng vốn đầu tư kinh doanh không bao gồm vốn lưu động như tiền thuê nhà, tiền lương, chi phí cho thuê, dòng tiền và bất kỳ chi phí định kỳ nào khác mà PETL cho là không đủ điều kiện cho các mục đích của chương trình này.

Các khoản đầu tư đủ điều kiện phải được lấy từ tài sản ròng cá nhân của bạn:

 1. Mặt bằng kinh doanh, bao gồm:
  • Tòa nhà , đất đai tối đa 25% tổng vốn đầu tư kinh doanh hoặc chi phí thực tế, tùy theo mức nào thấp hơn;
  • Cải tạo bất động sản hoặc sửa chữa tân trang lại mặt bằng làm tăng giá trị của bất động sản kinh doanh lên tối đa 25% tổng vốn đầu tư kinh doanh hoặc chi phí thực tế của bạn, tùy theo mức nào thấp hơn.
 1. Thiết bị được nhân viên sử dụng để cho phép họ làm việc hàng ngày bao gồm:
  • Kệ sách; bàn ghế; thiết bị liên lạc; máy tính và máy tính xách tay; bàn làm việc; tủ hồ sơ; bình chữa cháy; bộ sơ cứu; phần cứng bao gồm máy in, máy quét và máy hủy tài liệu; đèn chiếu sáng; Nội thất văn phòng; thùng tái chế máy photocopy; an toàn; văn phòng phẩm; và các công cụ và thiết bị.
 1. Thiết bị cần thiết để sử dụng trong sản xuất chính và sản xuất hàng hóa bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • máy móc;
  • nguyên liệu, linh kiện và vật tư
  • vận chuyển, lắp đặt và thử nghiệm thiết bị
 1. Cơ sở vật chất ban đầu tối đa là 50% tổng vốn đầu tư kinh doanh hoặc chi phí thực tế của bạn, tùy theo mức nào thấp hơn. Hàng tồn kho ban đầu được coi là hàng tồn kho được mua cho đến ngày khai trương doanh nghiệp của bạn.
 1. Đầu tư vô hình bao gồm:
 • Lợi thế thương mại (goodwill) / hoặc sở hữu trí tuệ không được vượt quá 10% giá trị sổ sách ròng của doanh nghiệp.
 • Các dịch vụ chuyên nghiệp từ các công ty Bắc Mỹ bao gồm tiếp thị, khuyến mãi và dịch vụ liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp tối đa 4% tổng vốn đầu tư kinh doanh của bạn hoặc 10.000 đô la CAD, tùy theo mức nào thấp hơn.
 • Thu được tối đa 5% tổng số tiền đầu tư kinh doanh của bạn lên tới tối đa $15.000CAD  , cái nào thấp hơn. Số tiền phải được khấu hao để phản ánh việc sử dụng kinh doanh thực tế và một nhật ký tương tự như sử dụng cho mục đích thuế thu nhập là bắt buộc.

 

 

 • Mua một doanh nghiệp thành lập New Brunswick

XEM THÊM:

 

Nếu mua một doanh nghiệp hiện có, bạn phải chứng minh với PETL rằng doanh nghiệp đó:

  • đã hoạt động liên tục bởi một chủ sở hữu trong ba năm trước khi đến lúc bán; và chủ sở hữu công ty này là thường trú nhân hoặc công dân Canada;
  • sẽ được mua đúng với giá trị thị trường định giá.
  • đã đạt được lợi nhuận ròng đã ít nhất hai trong ba năm trước đó như được thể hiện bằng báo cáo tài chính đã được kiểm toán ;
  • sẽ tiếp tục cung cấp việc làm cho nhân viên hiện tại và các điều khoản và điều kiện tương tự; và
  • không được nhận và / hoặc chưa nộp đơn xin phá sản trong ba năm trước ngày mua lại công ty.
 1. Tạo việc làm ở New Brunswick

Doanh nghiệp phải tạo ra ít nhất hai công việc toàn thời gian cho thường trú nhân hoặc công dân Canada sống ở New Brunswick. Hai công việc toàn thời gian không thể bao gồm bạn, vợ / chồng hoặc đối tác luật pháp chung, con cái phụ thuộc của bạn và / hoặc các thành viên khác trong gia đình.

 1. Điều hành doanh nghiệp ở New Brunswick

Đối với hoạt động kinh doanh, bạn phải:

  • đảm bảo doanh nghiệp nộp thuế thu nhập đối với thu nhập chịu thuế trong tỉnh, cho dù thu nhập hoặc các loại thuế khác cũng có thể phải nộp tại các khu vực pháp lý khác do kết quả của thu nhập kiếm được hoặc hoạt động kinh doanh khác;
  • tuân thủ tất cả các luật pháp trong tỉnh bao gồm, nhưng không giới hạn trong Đạo luật Sử dụng lao động , Đạo luật Nhân quyền và Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp ;
  • tuân thủ tất cả các luật của Canada trong việc thành lập, mua và duy trì hoạt động kinh doanh; và
  • có được tất cả giấy phép cần thiết từ tất cả các cơ quan chính quyền thành phố, tỉnh và / hoặc liên bang .
 1. Vai trò quản lý hoạt động kinh doanh

Quản lý  hoạt động doanh nghiệp là một yêu cầu của Dòng doanh nhân như được quy định trong Quy định bảo vệ người nhập cư và tị nạn (IRPR), phần 87 (6) (c). Bạn phải:

  • chấp nhận rủi ro và ảnh hưởng đến định hướng của doanh nghiệp;
  • Quản lý mọi hoạt động doanh nghiệp từ bên trong New Brunswick; và
  • Có mặt tại cơ sở kinh doanh hàng ngày .
 1. Báo cáo xác minh tài sản ròng

Nếu bạn nhận được ITA, bạn phải thuê dịch vụ kế toán kiểm toán, được chỉ định bởi PETL, để hoàn thành Báo cáo xác minh tài sản ròng thay cho bạn. Dịch vụ kiểm toán sẽ xem xét các tài sản ròng cá nhân mà bạn kê khai và tổng số tiền của bạn thông qua phân tích các báo cáo tài chính mà bạn gửi cho họ. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ tạo một báo cáo bao gồm:

  • tổng tài sản ròng cá nhân có thể kiểm chứng của bạn ;
  • tổng số tiền không thể kiểm chứng của bạn ;
  • chi tiết về việc tích lũy hợp pháp tài sản của bạn; 
  • liệu có bất kỳ mối quan ngại nào cần điều tra thêm

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi một bản sao của báo cáo trực tiếp đến PETL và cho bạn. Báo cáo sẽ được sử dụng trong việc đánh giá hồ sơ của bạn. Bất kể kết luận nào của báo cáo, PETL có toàn quyền và trách nhiệm đánh giá hồ sơ đăng ký của bạn và có thể yêu cầu thêm thông tin, tài liệu hỗ trợ và làm rõ về tài sản ròng cá nhân của bạn trong quá trình đăng ký.

Lượng thời gian cần thiết để đánh giá hồ sơ của bạn và chuẩn bị báo cáo xác minh sẽ khác nhau. Các yếu tố như khối lượng báo cáo tài chính bạn cung cấp và khả năng xử lý của nhà cung cấp dịch vụ có thể ảnh hưởng đến thời gian. Các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu hoàn thành báo cáo xác minh tài sản ròng trong vòng 90 ngày sau khi bạn nhận được ITA.

Có ba Đơn vị xác minh tài sản ròng cá nhân được chỉ định hiện tại để chọn:

Grant Thornton LLP

Nick Ross

570 Queen St, Tầng 4 PO Box 1054

Fredericton, NB E3B 5C2 Điện thoại: 506-858-2525

Fax: 506-453-7029

Email: NBimmigration@ca.gt.com Trang web: www.grantthornton.ca

Kế toán pháp y MDD

Jarrett Reaume

1959 Đường nước trên, Suite 1301

Halifax, NS B3J 3N2 Điện thoại: 902-406-8886

Fax: 902-422-2388

Email: jreaume@mdd.com Trang web: https://mdd.com/

LLP

Roy Tong, Giám đốc cấp cao, Dịch vụ chương trình đề cử cấp tỉnh

Suite 2200, Tháp MNP, 1021 West Hastings St. Vancouver, BC V6E 0C3 Điện thoại: 1-778-374-2102

Fax: 604.685.8594

Email: NBPNP@mnp.ca Trang web: http://www.mnp.ca

PETL khuyến nghị bạn nên thuê các dịch vụ này cho đến khi bạn nhận được ITA. Báo cáo có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày nhà cung cấp dịch vụ phát hành.

 

 

Việc không cung cấp bằng chứng thỏa đáng để xác minh tài sản ròng cá nhân của bạn và tích lũy tiền hợp pháp sẽ dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn.

 1. Khảo sát địa điểm

PETL có thể thực hiện hai đến ba lần khảo sát đến cơ sở kinh doanh để xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận hiệu quả kinh doanh đã ký và ngày. Lượt khảo sát có thể xảy ra vào:

  • bắt đầu ngày bắt đầu kinh doanh ;
  • 12 tháng sau ngày bắt đầu kinh doanh ;
  • ngày bộ phận nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn về việc hoàn trả khoản tiền gửi 100.000 đô la CAD , không tính lãi.

Trong các lần khảo sát chính thức, bạn phải cung cấp cho nhân viên khảo sát các thông tin và / hoặc tài liệu được yêu cầu hợp lý để xác minh sự tuân thủ của bạn với các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận hiệu quả kinh doanh đã ký.

Giấy phép đăng ký kinh doanh và thành lập công ty; báo cáo của Ngân hàng; hóa đơn đề xác nhận các khoản đầu tư; báo cáo tài chính được lập bởi một kế toán viên được chứng nhận; đánh giá thuế thu nhập doanh nghiệp; và bảng lương (payroll).

 1. Doanh nghiệp không đủ điều kiện

Danh sách dưới đây chưa thực sự đầy đủ. PETL có quyền sửa đổi danh sách các hoạt động kinh doanh bị cấm bất cứ lúc nào. Các hoạt động kinh doanh sau đây không đủ điều kiện cho Luồng doanh nhân:

  • các dịch vụ dành cho người lớn nhưng không cấm việc sản xuất, cấm phân phối và / hoặc bán các sản phẩm và / hoặc dịch vụ khiêu dâm hoặc khiêu dâm, hoặc cung cấp các dịch vụ tương tự ;
  • Phòng cho thuê và phục vụ ăn sáng ;
  • hoạt động kinh doanh Coin ;
  • tư vấn (doanh nghiệp hoặc cơ quan cung cấp tư vấn chuyên môn trong một lĩnh vực);
  • Trung tâm đào tạo ngôn ngữ và giáo dục trực tuyến
  • thương mại điện tử hoặc kinh doanh trực tuyến;
  • Các cơ sở cung cấp nơi ở tạm thời và / hoặc dịch vụ định cư của người mới đến ;
  • hợp tác xã (doanh nghiệp hoặc tổ chức thuộc sở hữu và điều hành bởi thành viên của nó );
  • Tên miền;
  • Trang trại tiêu khiển với mục đích cá nhân không tạo ra nguồn thu nhập chính;
  • doanh nghiệp môi giới (một doanh nghiệp có được nguồn thu nhập chính từ hoạt động như một trung gian cho người mua và người bán);
  • dịch vụ tài chính bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tổ chức tín dụng, vay ngắn hạn bao gồm, vay tín chấp, rút tiền mặt, đổi tiền và máy rút tiền, cho vay có bảo đảm tài sản cá nhân được sử dụng làm tài sản thế chấp ( tức là người cầm đồ);
  • Kinh doanh tại nhà trên bất động sản nhà ở ;
  • quản lý tài sản và cho thuê đất ;
  • nhà trọ hoặc khách sạn cổ điển có ít hơn năm phòng cho thuê với doanh thu dưới 100.000 đô la CAD ;
  • các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận ;
  • đầu tư bất động sản (mua / xây dựng / phát triển bất động sản với mục đích kiếm lợi tức đầu tư, thông qua thu nhập cho thuê, bán lại tài sản trong tương lai hoặc cả hai); Tuy nhiên, xây dựng phát triển có thể đủ điều kiện nếu nhiều hợp đồng đã ký và có thể kiểm chứng được cung cấp; Điều này không bao gồm việc mua các tài sản và / hoặc doanh nghiệp hiện có;
  • Trung tâm đào tạo nghề nghiệp và dịch vụ nhưng học viên tốt nghiệp không được cấp bằng chứng chỉ hoặc bằng cấp được công nhận tại New Brunswick;
  • là một chương trình đầu tư định cư theo Quy định bảo vệ người nhập cư và tị nạn phần 87 (5) b và như được định nghĩa bởi IRPR 87 (9);
  • được điều hành từ xa tại một khu vực pháp quyền bên ngoài New Brunswick;
  • cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo mùa vụ; Lưu ý: doanh nghiệp phải hoạt động liên tục trong 12 tháng trong suốt mỗi năm.
  • quảng bá bán các chất được kiểm soát và thuốc bất hợp pháp, thuốc theo toa và các mặt hàng được sử dụng để sản xuất các chất được kiểm soát và / hoặc dụng cụ dùng thuốc ;
  • quảng bá và / hoặc bán các mặt hàng bất hợp pháp và các mặt hàng khuyến khích, quảng bá, tạo điều kiện hoặc hướng dẫn người khác tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn ở các sản phẩm giả, bản sao phim, phần mềm và nhãn hiệu, v.v.; và
  • bất kỳ doanh nghiệp nào mang lại tai tiếng và ảnh hưởng xấu đến quốc hội.
 1. Thăm quan New Brunswick

Nếu bạn đang có kế hoạch sống ở New Brunswick và điều hành một doanh nghiệp ở đây, PETL khuyến khích bạn đến thăm Tỉnh để đánh giá khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chuyến thăm Thăm quan phải tối thiểu năm ngày làm việc, mặc dù các chuyến đi dài hơn được khuyến nghị. Ngày du lịch, và các ngày lễ và cuối tuần theo luật định sẽ không được tính vào năm ngày làm việc. PETL sẽ không chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến chuyến thăm dò. Mục đích của chuyến thăm khám phá là để bạn tiến hành nghiên cứu sâu liên quan đến các cơ hội kinh doanh có lợi cho kinh tế đối với New Brunswick.

Gợi ý cho các cuộc họp kinh doanh bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Chủ doanh nghiệp New Brunswick ;
  • cán bộ phát triển kinh tế khu vực ;
  • phòng cán bộ thương mại ;
  • cán bộ hiệp hội ngành ;
  • nhân viên ngân hàng thương mại ;
  • đại lý bất động sản thương mại và / hoặc dân cư ;
  • môi giới kinh doanh;
  • kế toán cung cấp tư vấn về tổ chức kinh doanh, đánh giá, lưu giữ sổ sách và thuế;
  • tư vấn pháp lý cung cấp hỗ trợ chuyển nhượng hợp pháp, thỏa thuận mua bán, v.v.; và
  • Hiệp hội dân tộc và văn hóa có trụ sở tại New Brunswick .

Nếu bạn tham gia vào chuyến thăm khám phá tỉnh New Brunswick, bạn phải gửi Báo tham quan cùng với đơn đăng ký của mình. Báo cáo phải bao gồm các chi tiết sau:

  • thời gian lưu trú tại New Brunswick, bao gồm cả thời gian ở các khu vực pháp lý khác của Canada Cung cấp bản sao của tất cả các vé máy bay, thẻ lên máy bay và biên lai khách sạn trong thời gian bạn ở Canada. Hãy chắc chắn xóa bất kỳ thông tin thẻ tín dụng trước khi gửi;
  • biên bản các cuộc họp được tổ chức tại tỉnh với các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh và các tổ chức định cư. Bao gồm tên, thông tin liên lạc và danh thiếp cho các cá nhân tham gia vào các cuộc họp, ngày và địa điểm, cuộc họp liên quan đến cơ sở kinh doanh và / hoặc khu định cư của bạn ở New Brunswick; và
  • một biên bản ghi lại các chuyến thăm đến các địa điểm kinh doanh hiện có. Bao gồm tên, thông tin liên lạc và danh thiếp cho các cá nhân tham gia vào các cuộc họp, ngày và địa điểm, cuộc họp liên quan đến cơ sở kinh doanh và / hoặc khu định cư của bạn ở New Brunswick.

Những người không phải là công dân Canada hoặc Thường trú nhân có thể yêu cầu thị thực cư trú tạm thời (TRV) để vào Canada Nếu bạn không yêu cầu thị thực nhập cảnh vào Canada, bạn có thể yêu cầu Ủy quyền du lịch điện tử (eTA).

Bạn phải đảm bảo rằng bạn có các tài liệu du lịch cần thiết cho chuyến đi đến New Brunswick. PETL sẽ không cung cấp thư hỗ trợ cho TRV và eTA, hoặc can thiệp thay mặt bạn trong trường hợp bạn bị từ chối nhập cảnh vào Canada với tư cách là cư dân tạm thời (với tư cách là khách, sinh viên hoặc công nhân).

 1. Bạn có ý định cư trú tại New Brunswick . Bạn có trách nhiệm chứng minh ý định thực sự muốn cư trú tại New Brunswick như được mô tả trong Phần 87 (2) (b) của Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn Nhập cư , SC 2001, c 27, Các quy định quy định rằng một người ngoại quốc là thành viên của chương trình đề cử thì họ cần mong muốn định cư ở chính tỉnh bang mà đã đề cử họ.”

Phần 3: Các yếu tố lựa chọn

Dòng doanh nhân New Brunswick dành cho các doanh nhân hoặc nhà quản lý cấp cao của nước ngoài, sống ở Canada hoặc nước ngoài, những người sẵn sàng thành lập, vận hành và chủ động quản lý một doanh nghiệp khi sống và định cư tại New Brunswick vĩnh viễn. Để tham gia vào stream này, bạn phải đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện. Nếu tất cả các yêu cầu đủ điều kiện đã được đáp ứng, bạn sẽ được đánh giá theo các lựa chọn sau: tuổi, ngôn ngữ, giáo dục, giá trị ròng cá nhân, quyền sở hữu doanh nghiệp và / hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao, khái niệm kinh doanh và khả năng thích ứng. Yêu cầu tối thiểu 65 trên 100 điểm để thành công.

 1. Tuổi tác

Bạn phải từ 22-55 tuổi. Tuổi của bạn được đánh giá kể từ ngày nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh cho PETL để đáp lại Lời mời đăng ký (ITA).

Tính điểm của bạn:

 

 1. Ngôn ngữ chính thức

Để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ, bạn phải gửi kết quả kiểm tra hợp lệ từ một tổ chức kiểm tra được chỉ định để cho thấy bạn đã đạt được điểm tối thiểu bằng hoặc lớn hơn Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 5 đối với tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 5 cho tiếng Pháp trong cả bốn khả năng ngôn ngữ: đọc, viết, nghe và nói.

Một ứng viên có điểm chuẩn 5 có thể duy trì các cuộc hội thoại trong các nhóm nhỏ và sở hữu một loạt các từ vựng thông dụng hàng ngày. Nó có nghĩa là bạn có thể giao tiếp trong các bối cảnh chung và có thể dự đoán về các nhu cầu cơ bản, các hoạt động hàng ngày và các chủ đề quen thuộc liên quan đến cá nhân ngay lập tức.

Tính điểm của bạn:

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ phải từ một trong các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định sau:

  • Chương trình đào tạo tiếng Anh quốc tế (IELTS) ;
  • Chương trình chỉ số thông thạo tiếng Anh Canada (CELPIP) ;
  • Bài kiểm tra đánh giá của Pháp đối với Canada (TEF Canada); vàng
  • Kiểm tra kiến ​​thức về tiếng Pháp cho Canada (TCF Canada).

Kết quả kiểm tra của bạn sẽ được coi là hợp lệ trong hai năm kể từ ngày ban hành. Kết quả kiểm tra phải dưới hai năm khi bạn nộp đơn cho IRCC để PR, nếu bạn nhận được giấy chứng nhận đề cử. Bảng sau đây cho thấy điểm tối thiểu được yêu cầu trong mỗi bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ để đáp ứng CLB5.

Kiểm tra trình độ ngôn ngữ đọc hiểu Viết Lắng nghe Nói
IELTS chung 4.0 5.0 5.0 5.0
CELPIP chung 5 5 5 5
TEF Canada 151-180 226-270 181-216 226-270
TCF Canada 375-405 6 369-394 6

 1. Giáo dục

Tối thiểu, bạn phải học 2 năm dự bị đại học (two-year post-secondary) sau khi có bằng tốt nghiệp trung học tương đương chứng chỉ của Canada. Nếu bạn có giáo dục nước ngoài, bạn sẽ cần báo cáo Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) từ một tổ chức được công nhận để chứng minh rằng chứng chỉ của bạn hợp lệ và bằng với chứng chỉ của Canada. Nếu bạn đã có báo cáo ECA, nó phải dưới năm năm khi IRCC nhận được đơn xin PR của bạn, nếu bạn nhận được giấy chứng nhận đề cử. Bạn không cần một đánh giá cho bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ của Canada.

Để có được Báo cáo ECA, bạn phải được đánh giá bởi một tổ chức hoặc cơ quan chuyên môn do IRCC chỉ định. Họ sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo cho bạn biết trình độ học vấn của bạn tương đương ở Canada. Khi bạn chọn một tổ chức được chỉ định hoặc một cơ quan chuyên môn, họ sẽ cho bạn biết cách gửi tài liệu của bạn để nhận được đánh giá của bạn. Các tổ chức được chỉ định bao gồm:

  • Dịch vụ giáo dục so sánh (CES)
  • Dịch vụ đánh giá uy tín quốc tế của Canada (ICAS)
  • Dịch vụ giáo dục thế giới (WES)
  • Dịch vụ đánh giá trình độ quốc tế (IQAS)
  • Dịch vụ đánh giá uy tín quốc tế (ICES)
  • Hội đồng Y khoa Canada (cơ quan chuyên môn cho bác sĩ)
  • Hội đồng kiểm tra dược phẩm Canada (cơ quan chuyên môn cho dược sĩ)

Thời gian xử lý và chi phí có thể thay đổi theo tổ chức hoặc cơ quan chuyên môn. Để biết thêm thông tin về ECA, hãy truy cập: www.cic.gc.ca/english/helpcentre chặn.asp? Qnum = 681 & top = 29

Lưu ý : Bạn phải thông báo cho tổ chức rằng bạn đang yêu cầu ECA cho các mục đích đăng ký NBPNP và yêu cầu bản sao báo cáo của bạn được gửi đến NBPNP. Nếu có thể, vui lòng đảm bảo ECA được gửi điện tử đến es-ve@gnb.ca .

Tính điểm của bạn:

 1. Tổng tài sản cá nhân

Điểm không được cộng cho việc đáp ứng các yêu cầu về giá trị tài sản cá nhân.

Giá trị tài sản ròng cá nhân có nghĩa là giá trị của tổng tài sản trừ giá trị của tổng nợ phải trả. Nó bao gồm tất cả các tài sản của bạn cũng như của vợ / chồng hoặc đối tác pháp luật chung của bạn và phải có tên hoặc cả hai tên của bạn. Bạn phải có giá trị ròng cá nhân có thể kiểm chứng được ít nhất là 600.000 đô la CAD, trong đó 300.000 đô la CAD phải thanh khoản và không bị cản trở. Tài sản ròng cá nhân của bạn phải được lấy một cách hợp pháp và phải được xác nhận bởi một chuyên gia bên thứ ba do Bộ chỉ định. Bạn phải tiết lộ giá trị ròng đầy đủ của bạn; Tiền thừa kế, quyên góp và quà tặng nhận được ít hơn sáu tháng trước khi Bộ nhận được đơn đăng ký sẽ không được coi là đủ điều kiện đối với giá trị ròng của bạn.

Tổng số tài sản có nghĩa là tiền mặt trong tài khoản ngân hàng hiện tại; tiền gửi cố định (có kỳ hạn); lương hưu; cổ phiếu giao dịch công khai, trái phiếu và quỹ tương hỗ; bất động sản và đầu tư vào một hoặc nhiều doanh nghiệp.

Tổng số nợ phải trả có nghĩa là thế chấp, nợ cá nhân và các khoản nợ khác.

 1. Sở hữu doanh nghiệp / Kinh nghiệm làm việc

Là chủ doanh nghiệp, bạn có thể được thưởng tối đa 20 điểm khi xem xét:

  • bạn phải là chủ doanh nghiệp (ít nhất 33 3%) trong ít nhất ba trong số năm năm qua; và
  • chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai nhân viên.

Dựa trên kinh nghiệm quản lý cấp cao của bạn, bạn có thể được thưởng tối đa 12 điểm.

  • bạn quản lý tổ chức, một bộ phận, bộ phận hoặc thành phần của tổ chức; hoặc một chức năng thiết yếu trong tổ chức; và
  • bạn là người quản lý cấp cao trong một doanh nghiệp trong năm trên năm năm qua; và
  • bạn có trách nhiệm giám sát ít nhất hai nhân viên; và
  • bạn có quyền thuê và chấm dứt việc làm, hoặc đề nghị những hành động này và các hành động nhân sự khác, chẳng hạn như thăng chức và để lại ủy quyền; và
  • cá nhân bạn tham gia vào các hoạt động hàng ngày với tư cách là người ra quyết định chính; và
  • bạn phải tham gia tích cực vào một công ty tư nhân, vì lợi nhuận, công ty không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chính phủ hoặc khu vực tự nguyện .

Tính điểm của bạn:

 1. Mô hình kinh doanh

Bạn phải gửi mô hình kinh doanh với EOI của bạn. Bạn có thể được thưởng tối đa 15 điểm cho các yếu tố kinh doanh của bạn. Bạn phải chứng minh rằng mô hình kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho New Brunswick và hoạt động cho mục đích chính là kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ.

Bạn phải chứng minh rằng bạn đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và xem xét các yếu tố kinh tế, thị trường và văn hóa có liên quan. Bạn cũng phải tính đến điểm mạnh và điểm yếu cá nhân của mình

Tính điểm

 

 1. Khả năng hòa nhập thích ứng

Bạn có thể được thưởng tối đa 5 điểm nếu vợ / chồng hoặc đối tác chung của bạn đã học hoặc làm việc ở New Brunswick và đáp ứng mức độ tối thiểu CLB 5 bằng tiếng Anh hoặc NCLC 5 bằng tiếng Pháp ở cả bốn khả năng ngôn ngữ được xác nhận bởi kết quả của một bài kiểm tra ngôn ngữ được quản lý bởi một cơ quan kiểm tra IRCC được chỉ định.

Phần 4: Quy trình nộp đơn

Phần sau đây phác thảo các bước cần thiết để có được thường trú tại Canada.

 1. PR Ready
 2. Registration
 3. EOI
 4. ITA
 5. Application
 6. PETL
 7. Decision
 8. IRCC
 9. Application
 10. Permanent
 11. Residence

Bước # 1 Sẵn sàng đủ điều kiện để có PR

Khi nộp đơn vào bất kỳ chương trình nhập cư (immigration streams) nào của New Brunswick, bạn phải sẵn sàng đủ điều kiện có PR. Trong Dòng doanh nhân New Brunswick, bạn cần đáp ứng tất cả các yêu cầu điều kiện tối thiểu và các yếu tố xét duyệt, có sẵn tất cả các tài liệu cần thiết để chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ và chính xác cho Chính phủ New Brunswick và Chính phủ Canada. 

Sẵn sàng PR sẽ được xử lý hiệu quả hơn, ít chậm trễ hơn và trải nghiệm tốt hơn khi tham gia các chương trình nhập cư của New Brunswick và Canada. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là hồ sơ của bạn sẽ được xử lý nhanh hơn. Để biết chi tiết tham khảo Bạn đã sẵn sàng PR? tài liệu có sẵn tại www.welcomenb.ca .

Bước # 2 Đăng ký trực tuyến

Bạn phải tạo một hồ sơ ứng viên trực tuyến. Bạn có thể kiểm tra thông tin cập nhật nhất về tình trạng hồ sơ của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập Bảng điều khiển của tôi .

Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn chịu trách nhiệm cập nhật hồ sơ của bạn và đảm bảo rằng tất cả các thông tin cần thiết là chính xác, mới nhất và cập nhật trong tất cả các giai đoạn của quá trình nhập cư. Bạn phải thông báo cho PETL về bất kỳ thay đổi nào trong hoàn cảnh sống của bạn trong suốt quá trình nộp đơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thành phần gia đình, tình trạng hôn nhân, quốc gia cư trú, việc làm, thông tin liên lạc, giảm lương, thay đổi tình trạng nhập cư, v.v. thông báo cho PETL về bất kỳ thay đổi nào có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn.

Bước # 3 Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI)

Bạn phải gửi EOI cho thấy sự quan tâm của bạn trong việc đăng ký thường trú thông qua NBPNP. EOI không phải là một hồ sơ; đó là một biểu hiện của sự quan tâm của bạn để đăng ký nhập cư thông qua Dòng doanh nhân.

Trước khi nộp EOI, bạn phải chứng minh ít nhất một trong các điều kiện sau:

 1. Bạn đã đến New Brunswick trong ít nhất năm ngày làm việc trong vòng 24 tháng trước khi gửi EOI của bạn; hoặc là
 2. Bạn đã tham gia vào một buổi hội thảo thông tin Dòng doanh nhân được cung cấp bởi một đại diện chính thức từ Chính phủ New Brunswick trong vòng 24 tháng trước khi gửi EOI của bạn. Các hội thảo cung cấp thông tin sắp tới sẽ được đăng trên trang web www.livinginnb.ca .
 3. Bạn hoặc người phối ngẫu của bạn đã được trao bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ hai năm học toàn thời gian tại một tổ chức sau trung học ở New Brunswick sau khi hoàn thành trung học; 
 4. Bạn hoặc người phối ngẫu của bạn đã làm việc 30 giờ mỗi tuần trong ít nhất 12 tháng liên tiếp trong một nghề nghiệp có tay nghề cao (NOC O, A, B) cho một công ty ở New Brunswick; 
 5. Bạn hoặc người phối ngẫu của bạn có thành viên gia đình (ví dụ: cha mẹ, ông bà, cô, chú, cháu gái, cháu trai, thường trú nhân hoặc công dân Canada sống ở New Brunswick trong ít nhất 12 tháng hoặc trẻ em phụ thuộc học tập tại NB).

Có điểm EOI cao hơn không đảm bảo bạn sẽ được ưu tiên hơn các ứng viên có điểm thấp hơn. Một mô hình kinh doanh được nghiên cứu kỹ lưỡng cho thấy tiềm năng mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh có khả năng nhận được ITA cao hơn.

EOIs sẽ vẫn được lưu trữ trong thời gian 12 tháng. Nếu sau 12 tháng, một ứng cử viên không nhận được ITA, họ có thể đăng ký lại chương trình.

Bước # 4 Lời mời đăng ký (ITA)

Các ứng cử viên được chọn sẽ nhận được ITA thông báo cho họ để nộp đơn trực tuyến đầy đủ. Số lượng ITA được ban hành phụ thuộc vào mục tiêu và năng lực xử lý hàng năm.

Bạn có tối đa 90 ngày theo lịch kể từ ngày ITA để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh thông qua hệ thống trực tuyến New Brunswick. Nếu bạn không nộp đơn hoàn chỉnh trước hạn chót, ITA của bạn sẽ tự động bị xóa và bạn sẽ phải bắt đầu lại quy trình.

ITA không đảm bảo rằng hồ sơ của bạn sẽ được chấp thuận đề cử. Nếu bạn nhận được ITA và bạn gửi đơn đăng ký, đơn đăng ký của bạn có thể bị từ chối nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và các yếu tố tuyển chọn như được nêu trong hướng dẫn này.

 

Bước # 5 Nộp đơn đăng ký cấp tỉnh cho PETL

Khi bạn đã nộp đơn trực tuyến hoàn chỉnh và trả phí xử lý, PETL sẽ tiến hành đánh giá đầy đủ đơn đăng ký của bạn và nó sẽ được đánh giá theo các yêu cầu đủ điều kiện và các yếu tố lựa chọn được nêu trong hướng dẫn này.

Thông tin bạn cung cấp sẽ không được phép thay đổi  sau khi bạn gửi đơn đăng ký. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu của danh mục chương trình mà bạn đã đăng ký, đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối. Bạn có thể nộp đơn theo một luồng khác với điều kiện bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện.

 

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh của bạn

Kế hoạch kinh doanh, là một bản thảo doanh nghiệp của bạn các mục tiêu và chi tiết về cách bạn lên kế hoạch để đạt được chúng. Là chủ sở hữu / nhà điều hành của doanh nghiệp, bạn nên tích cực tham gia vào việc phát triển kế hoạch.

 Mặc dù không có hình phạt nào khi thuê bên thứ ba giúp phát triển kế hoạch, bạn sẽ có kiến thức đầy đủ về nó và sẽ chịu trách nhiệm về nội dung của nó. Nếu bạn bị phát hiện là không biết về các chi tiết và / hoặc không thể bảo vệ kế hoạch, đơn của bạn sẽ bị từ chối.

Khi xây dựng kế hoạch, bạn phải chứng minh rằng bạn đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và xem xét các yếu tố kinh tế, thị trường và văn hóa có liên quan. Bạn cũng phải tính đến điểm mạnh và điểm yếu của mình.

PETL có quyền đánh giá kế hoạch của bạn bởi các bộ phận khác:

  • đánh giá chất lượng tổng thể của kế hoạch;
  • xác định xem bạn có tiến hành thẩm định đầy đủ trong việc chuẩn bị kế hoạch hay không;
  • đánh giá tính khả thi của việc vận hành kế hoạch ở New Brunswick;
  • đánh giá khả năng thành lập kinh tế bằng cách thực hiện kế hoạch; và
  • xem xét bất kỳ yếu tố nào khác được xác định bởi PETL.

 

Thông tin bổ sung để nộp đơn của bạn

PETL có thể yêu cầu bằng chứng và thông tin bổ sung theo yêu cầu hợp lý để xác minh và xử lý hồ sơ của bạn. Việc không cung cấp thông tin đó một cách kịp thời có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn. Việc không cung cấp thông tin trong dòng thời gian được chỉ định bởi PETL có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn.

Phỏng vấn

PETL có thể yêu cầu bạn tham gia một cuộc phỏng vấn theo yêu cầu hợp lý để xác minh thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký của bạn hoặc bất kỳ lý do nào khác được tiết lộ tại thời điểm yêu cầu. Cuộc phỏng vấn sẽ được tổ chức bằng ngôn ngữ tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp tùy theo khả năng của bạn. Thông dịch viên không được phép trong cuộc phỏng vấn. Cách thức, địa điểm và thời gian phỏng vấn sẽ được xác định bởi PETL. Việc không tham dự cuộc phỏng vấn theo lịch trình của bạn có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn.

Tuổi của trẻ em phụ thuộc

Độ tuổi của trẻ em phụ thuộc của bạn, nếu có, sẽ được chốt lại, trong các yêu cầu nhập cư liên bang, tại thời điểm nộp đơn vào PETL. Ngày bạn tạo hồ sơ trực tuyến hoặc nhận ITA không được coi là ngày chốt độ tuổi.

Kê khai đơn xin nhập cư trước đó

Bạn phải khai bất kỳ đơn xin nhập cư nào bạn đã thực hiện cho một chương trình nhập cư cấp tỉnh hoặc liên bang khác và cung cấp các bản sao của tất cả các thư từ liên quan, bất kể kết quả. Việc không cung cấp thông tin như vậy sẽ dẫn đến sự từ chối của bạn.

Rút Đơn

Bạn có thể tự nguyện rút đơn của mình bất cứ lúc nào mà không bị phạt ngoài trường hợp nghi ngờ hoặc thực hiện sai. Phí xử lý sẽ không được trả lại.

Bước # 6 Quyết định hồ sơ của tỉnh từ PETL

PETL sẽ thông báo cho bạn và đại diện của bạn, nếu có, về quyết định cuối cùng bằng văn bản và tải quyết định đó lên bảng điều khiển hồ sơ trực tuyến của bạn.

Phê duyệt hồ sơ

Quyết định cấp giấy chứng nhận đề cử sẽ theo quyết định riêng của PETL. Nếu bạn được đề cử, bạn sẽ nhận được một lá thư kèm theo hướng dẫn nộp Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh đã ký và ngày và ký gửi $ 100.000 CAD cho PETL trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành thư. Việc không tuân thủ thời hạn này có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đề cử của bạn, bạn có thể đăng ký IRCC để xin PR. Hãy nhớ rằng, bạn phải duy trì các điều kiện đề cử trong khi chờ đợi quyết định về đơn xin PR của mình.

Giấy chứng nhận đề cử sẽ có hiệu lực trong sáu tháng kể từ ngày cấp và được coi là hợp lệ nếu bạn nộp đơn xin PR đầy đủ trước ngày hết hạn trên giấy chứng nhận đề cử.

 

Hồ sơ bị từ chối

Nếu nhận thấy rằng bạn không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối. Nếu đơn của bạn bị PETL từ chối, bạn sẽ nhận được thư từ chối. Không có quy trình kháng cáo cho các hồ sơ bị từ chối. Phí xử lý sẽ không được trả lại. Bạn có thể chọn gửi một hồ sơ mới sau khi bạn đáp ứng các yêu cầu của chương trình.

Gia hạn giấy chứng nhận đề cử

PETL sẽ chỉ cấp bản trích lục đề cử nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn đã nộp đơn xin thường trú cho IRCC trước ngày hết hạn đề cử được liệt kê trong Xác nhận đề cử và sau đó được IRCC trả lại. 

Các trường hợp gia hạn khác có thể được xem xét trên cơ sở từng trường hợp. Tối đa một lần sửa đổi sẽ được ban hành bởi PETL; và nếu được cấp, giấy chứng nhận sửa đổi có giá trị trong ba tháng kể từ ngày cấp.

Rút chứng nhận đề cử của bạn

Bạn có thể tự nguyện rút lại đề cử của mình bất cứ lúc nào mà không bị phạt ngoài trường hợp bị nghi ngờ hoặc xuyên tạc thực tế. Phí xử lý sẽ không được trả lại.

Rút giấy chứng nhận đề cử (bởi PETL)

PETL có thể rút lại đề cử của bạn bất cứ lúc nào trước khi cấp visa PR bởi IRCC, nếu:

 • Bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà bạn đã được đề cử.
 • Bạn không thông báo cho PETL về những thay đổi quan trọng của bạn.
 • Bạn không thể gửi yêu cầu bằng văn bản để sửa đổi Giấy chứng nhận đề cử trước ngày hết hạn trên giấy chứng nhận hiện tại.
 • Bạn cung cấp cho PETL thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm liên quan đến một vấn đề có liên quan gây ra hoặc có thể khiến PETL mắc lỗi trong quá trình xử lý đơn hoặc quyết định cấp Giấy chứng nhận đề cử.
 • Nó được chứng minh rằng bạn thiếu ý định thực sự để sống ở New Brunswick, hoặc
 • PETL xác định bạn không đủ điều kiện vì bất kỳ lý do nào khác.

 

Bước # 7 Nộp đơn đăng ký liên bang tới IRCC

Nếu bạn được PETL cấp đề cử, bạn phải nộp đơn xin visa PR trực tiếp cho IRCC trước ngày hết hạn ghi trong Giấy chứng nhận đề cử của bạn. IRCC sẽ đánh giá đơn đăng ký dựa trên luật nhập cư Canada và đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấp visa PR. 

PETL không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào của IRCC về việc cấp hoặc từ chối tình trạng thường trú. Bạn phải liên hệ trực tiếp với IRCC để cập nhật về trạng thái của đơn đăng ký của bạn.

Bước # 8 Quyết định nộp đơn liên bang từ IRCC

Nếu IRCC chấp thuận đơn xin PR của bạn, bạn sẽ được cấp thị thực PR cho phép bạn trở thành Thường trú nhân của Canada.

Bước # 9 Sau khi đến Newbrunswick

 • Trong vòng 30 ngày sau ngày hạ cánh ở Canada, bạn phải báo cáo việc đặt chân đến nơi của mình bằng văn bản cho PETL bằng cách sử dụng biểu mẫu Báo cáo về đích của bạn ( NB-013ES )
 • Trong vòng 60 ngày sau ngày hạ cánh ở Canada, bạn phải tham gia một cuộc gặp mặt trực tiếp với PETL. Bạn phải cung cấp:
  • một bản sao của (các) tài liệu do Canada cấp xác nhận ngày hạ cánh ở Canada cho bạn và những người phụ thuộc của bạn (ví dụ: Record of Landing, IMM 1000);
  • bằng chứng về thông tin liên lạc cá nhân của bạn ở New Brunswick, bao gồm địa chỉ gửi thư , địa chỉ cư trú (nếu khác), địa chỉ email và số điện thoại;
  • một báo cáo bằng văn bản nêu rõ các bước thực hiện để thành lập doanh nghiệp ở New Brunswick; và
  • làm một bài thuyết trình các bước bạn đã thực hiện để định cư ở New Brunswick với các thành viên gia đình phụ thuộc của bạn .
 • Trong vòng 180 ngày sau ngày hạ cánh ở Canada, bạn phải tham gia một cuộc gặp mặt trực tiếp với PETL. Bạn phải cung cấp:
  • thông tin liên lạc cá nhân ở New Brunswick, bao gồm địa chỉ gửi thư, địa chỉ cư trú (nếu khác), địa chỉ email và số điện thoại ;
  • trình bày một báo cáo bằng văn bản phác thảo các bước cần thiết để thành lập doanh nghiệp ở New Brunswick kể từ khi cuộc họp được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày hạ cánh ở Canada;
  • thể hiện kiến ​​thức chuyên sâu về doanh nghiệp, có thể bảo vệ các hành động và quyết định được thực hiện khi thành lập và / hoặc hoạt động của doanh nghiệp và chứng minh lợi ích kinh tế của doanh nghiệp đối với tỉnh; và
  • thuyết trình bằng với PETL các bước bạn đã thực hiện để định cư ở New Brunswick với gia đình kể từ cuộc họp được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày hạ cánh ở Canada.
 • Trong vòng 2 năm sau ngày hạ cánh tại Canada, bạn phải thành lập doanh nghiệp của mình theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh đã ký và ngày. Giai đoạn hai năm này được gọi là giai đoạn thành lập doanh nghiệp (BEP). Đó là khoảng thời gian cố định bắt đầu vào ngày hạ cánh của bạn ở Canada và kết thúc sau 24 tháng, trong đó bạn phải thành lập doanh nghiệp của mình .

Việc không thành lập doanh nghiệp của bạn trong giai đoạn này sẽ dẫn đến việc bị mất khoản tiền gửi CAD

100.000 đô la. BEP sẽ không được gia hạn.

 • Trong vòng 3 năm sau ngày hạ cánh của bạn ở New Brunswick hoặc 1 năm sau ngày bắt đầu kinh doanh (bất cứ ngày nào đến trước), bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký hoàn lại và trả lại khoản tiền gửi 100.000 đô la CAD, không tính lãi, cung cấp cho bạn thực hiện các điều khoản và điều kiện như được quy định trong Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh đã ký và ngày .
 • Ngày bắt đầu kinh doanh là ngày mà doanh nghiệp bắt đầu hoạt động ở New Brunswick và không thể bắt đầu trước ngày hạ cánh của bạn; và nó sẽ không được coi là ngày doanh nghiệp được đăng ký trong tỉnh. Việc không vận hành doanh nghiệp của bạn trong khoảng thời gian được đề cập ở trên sẽ dẫn đến việc bị mất khoản tiền gửi 100.000 đô la CAD .

Phần 5: Checklist hồ sơ

Bạn được yêu cầu nộp đơn đăng ký điện tử hoàn chỉnh trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ khi được cấp ITA. Đơn đăng ký và tất cả các tài liệu hỗ trợ phải được gửi bằng điện tử thông qua tài khoản trực tuyến của bạn.

Tất cả các tài liệu phải được cung cấp dưới dạng tệp PDF. Bạn sẽ phải quét tài liệu giấy thành tệp PDF và chuyển đổi tài liệu điện tử thành tệp PDF. Tài liệu được quét:

 • không được vượt quá kích thước tải lên là 2 GB;
 • phải đủ rõ ràng để đọc;
 • với hình ảnh, nên được quét màu; và
 • chỉ có văn bản, có thể được quét ở cài đặt thang độ xám để giảm kích thước tệp; và không được tăng cường hoặc chỉnh sửa.

Nếu bạn không thể cung cấp bất kỳ tài liệu được yêu cầu nào, vui lòng gửi kèm theo đơn xin giải thích bằng văn bản với chi tiết đầy đủ về lý do tài liệu đó không có sẵn và bất kỳ tài liệu nào khác sẽ hỗ trợ yêu cầu của bạn. Việc không cung cấp tài liệu hỗ trợ trong một số trường hợp có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn.

Ký tất cả các hồ sơ. Xin lưu ý rằng bằng cách ký các tài liệu này, bạn xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp trong đó, cho dù bạn có chuẩn bị hay không, là đầy đủ và đúng về mọi phương diện. Nếu bạn hoặc ai đó thay mặt bạn trực tiếp hoặc gián tiếp nộp các tài liệu sai lệch hoặc trình bày sai sự thật liên quan đến đơn xin thị thực PR của bạn, đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối.

Tất cả các tài liệu phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Nếu một tài liệu hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn phải tải lên bản sao của tài liệu gốc cũng như phiên bản được dịch bởi một dịch giả được chứng nhận. 

Biên dịch viên phải được chứng nhận bởi một cơ quan quản lý và không thể là người thân trong gia đình, hoặc làm việc cho một nhà tư vấn trả tiền đang chuẩn bị hồ sơ cho bạn. Bạn cũng phải cung cấp bằng chứng từ người dịch mô tả khả năng dịch thuật hoặc chứng nhận của họ.

Danh sách kiểm tra tài liệu luồng doanh nhân toàn diện ( NB-002ES ) có thể được tìm thấy trên www.welcomenb.ca .

Phần 6: Phí xử lý

PETL thu phí để thu hồi một phần chi phí cung cấp một số dịch vụ công cộng. 

Không có phí liên quan đến việc nộp EOI. Phí xử lý phải được thanh toán trước khi nộp đơn trực tuyến của bạn. Vợ / chồng hoặc đối tác luật pháp chung và con cái phụ thuộc của bạn được bao gồm trong phí xử lý. Phí xử lý là không hoàn lại .

Phí xử lý $ 2.000 CAD được thanh toán bằng Visa, MasterCard, Discover, Amex, INTERAC Online hoặc Visa / Debit.

Lưu ý : Bạn và các thành viên gia đình của bạn cũng phải trả tiền cho các cuộc kiểm tra y tế, cảnh sát, lệ phí liên quan đến kiểm tra ngôn ngữ và lấy tài liệu. 

Các khoản phí khác có thể được áp dụng bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc kiểm tra ngôn ngữ, đánh giá chứng chỉ giáo dục, xác minh tài sản ròng và dịch tài liệu. Những khoản phí này không phải trả cho PETL.

Phần 7: Không tuân thủ

Bộ phải báo cáo tất cả các trường hợp không tuân thủ IRCC khi bạn là đương đơn và bạn không thực hiện các điều sau:

 • báo cáo ngày hạ cánh của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi hạ cánh ở Canada;
 • tham gia vào các cuộc gặp mặt trực tiếp tại New Brunswick với các quan chức của Bộ như được mô tả trong hướng dẫn này ;
 • thành lập một doanh nghiệp trong vòng hai năm kể từ ngày hạ cánh ở Canada;
 • điều hành doanh nghiệp tối thiểu một năm; và
 • tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh đã ký

Phần 8: Sử dụng người đại diện

Bạn không cần phải thuê một công ty dịch vụ. Điều này sẽ không thu hút sự chú ý đặc biệt đến hồ sơ của bạn và không có nghĩa là ITA sẽ được gửi hoặc cấp giấy chứng nhận đề cử. 

Bạn có thể nhận được tất cả các biểu mẫu và hướng dẫn bạn cần để đăng ký đề cử miễn phí trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn làm theo hướng dẫn, bạn sẽ có thể điền vào các biểu mẫu và tự gửi chúng. Bạn có thể chọn sử dụng một đại diện để cung cấp tư vấn hoặc trợ giúp nhập cư. Nếu vậy, bạn phải tiết lộ rằng bạn đã nhận được hỗ trợ trong việc chuẩn bị đơn cho dù người đó có được bồi thường hay không hoặc nhận được lợi ích do kết quả của hỗ trợ đó.

Việc không tuyên bố hỗ trợ như vậy sẽ dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn.

Đại diện xuất nhập cảnh có thể:

 • giải thích và đưa ra lời khuyên về các lựa chọn nhập cư hoặc quyền công dân của bạn ;
 • giúp bạn chọn chương trình nhập cư tốt nhất cho bạn;
 • có thể điền và gửi đơn của bạn thay mặt bạn ;
 • liên lạc với PETL thay mặt bạn ;
 • quảng cáo rằng họ có thể đưa ra lời khuyên nhập cư hoặc quyền công dân; và
 • cung cấp lời khuyên về khái niệm kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và / hoặc thông tin nghiên cứu thị trường của bạn .

Đại diện có thể là:

 • tư vấn nhập cư ;
 • luật sư;
 • bạn bè;
 • người nhà; hoặc là
 • bên thứ ba khác.

Các loại đại diện

Có hai loại đại diện, trả tiền (phải được ủy quyền) và không trả tiền. Đại diện phải đáp ứng các yêu cầu cho đại diện ủy quyền nêu dưới đây.

  1. Đại diện ủy quyền

Chỉ một số người có thể tính phí hoặc nhận bất kỳ loại thanh toán nào khác. Những người này được gọi là đại diện ủy quyền của người Hồi giáo. Họ là:

 • luật sư và trợ lý, là thành viên có uy tín của một xã hội luật lãnh thổ tỉnh hoặc Canada ;
 • công chứng viên là thành viên có uy tín của Chambre des notaires du Québec; và
 • tư vấn công dân hoặc nhập cư là thành viên có uy tín của Hội đồng tư vấn nhập cư Canada .

Hãy nhớ rằng : nếu bạn trả tiền cho một đại diện hoặc bồi thường cho họ bằng bất kỳ cách nào để đổi lấy dịch vụ của họ, PETL coi đó là khoản thanh toán và họ phải được ủy quyền. PETL sẽ không thỏa thuận với các đại diện thu phí nhưng không được ủy quyền. Nếu bạn sử dụng một đại diện trái phép, ở Canada hoặc nước ngoài, PETL có thể trả lại đơn đăng ký của bạn hoặc từ chối.

  1. Đại diện chưa thanh toán hoặc bên thứ ba

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của các đại diện không được trả tiền, chẳng hạn như thành viên gia đình, bạn bè và các bên thứ ba khác không tính phí. Họ có thể cung cấp các dịch vụ giống như đại diện trả phí, nhưng họ làm điều đó miễn phí.

PETL chỉ coi các đại diện hoặc bên thứ ba không được bồi thường là không được trả tiền nếu họ không tính phí hoặc nhận bất kỳ khoản bồi thường hoặc lợi ích nào khác để cung cấp tư vấn nhập cư hoặc các dịch vụ liên quan. Nếu đại diện hoặc bên thứ ba không bồi thường của bạn được PETL phát hiện có tính phí cho, hoặc

mặt khác được hưởng lợi từ vai trò đại diện của bạn, PETL sẽ thu hồi tư cách của người đó để làm đại diện của bạn và sẽ từ chối đơn đăng ký của bạn.

Tuyên bố và sự đồng ý

Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bạn cần cung cấp cho chúng tôi văn bản đồng ý trước khi chúng tôi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn với bất kỳ ai hoặc cung cấp cho bất kỳ ai quyền truy cập vào thông tin hồ sơ của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của người đại diện được trả tiền hoặc không được trả tiền, bạn phải hoàn thành việc sử dụng Biểu mẫu đại diện ( NB-007 ) và đưa nó vào đơn đăng ký của bạn. Nó xác nhận rằng bạn đã ủy quyền cho cá nhân có tên trên biểu mẫu để đại diện cho bạn và thay mặt bạn thực hiện với PETL. Điều này có thể bao gồm đại diện trong suốt Biểu thức quan tâm (EOI), quy trình đánh giá và hồ sơ và liên lạc với PETL theo yêu cầu, bao gồm tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc bí mật cho đại diện của bạn.

Thư từ PETL sẽ được gửi cho bạn và đại diện của bạn. Do đó, yêu cầu bạn phải bao gồm thông tin liên hệ cá nhân của bạn trên hồ sơ. Theo quyết định của mình, PETL có thể liên hệ trực tiếp với bạn để yêu cầu thêm bằng chứng hoặc thông tin để xác minh thông tin trong EOI và / hoặc hồ sơ của bạn để xác định xem bạn có đáp ứng hoặc tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình hay không.

Thay đổi hoặc hủy bỏ đại diện

Bạn chỉ có thể có một đại diện có tên trong đơn đăng ký của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn thay đổi hoặc hủy bỏ đại diện đã thanh toán hoặc chưa thanh toán của mình, bạn phải cung cấp thông báo cho PETL bằng cách gửi Biểu mẫu sử dụng đại diện sửa đổi ( NB-007 ). Gửi biểu mẫu sửa đổi sẽ tự động hủy bỏ bất kỳ đại diện được chỉ định trước đó. Việc không tuyên bố thay đổi người đại diện sẽ dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo hồ sơ của bạn được cập nhật để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong đại diện.

Coi chừng gian lận

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin trong hồ sơ của bạn ngay cả khi một đại diện hoàn thành nó cho bạn. Việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong đơn đăng ký của bạn là trái luật. Nếu thông tin trong đơn của bạn là sai hoặc gây hiểu lầm, đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối.

Phần 9: Khi nào không áp dụng

Bạn không đủ điều kiện để áp dụng nếu bạn:

 • đã có một hồ sơ đang xét duyệt được đăng ký với PETL;
 • tài sản riêng và / hoặc một doanh nghiệp ở một tỉnh hoặc lãnh thổ khác ở Canada;
 • có đơn xin nhập cư đang được xử lý tại một tỉnh hoặc lãnh thổ khác ở Canada;
 • đã bị từ chối vì trình bày sai thông qua bất kỳ chương trình nhập cư ;
 • sống ở Canada bất hợp pháp;
 • đã bị từ chối nhập học hoặc được lệnh rời khỏi Canada hoặc bất kỳ quốc gia hoặc lãnh thổ nào khác ;
 • đang làm việc tại Canada mà không được phép;
 • đang sống ở Canada và đã hết tư cách pháp nhân và chưa nộp đơn xin khôi phục tình trạng trong vòng 90 ngày kể từ khi mất tư cách;
 • là một người tị nạn chưa được giải quyết hoặc thất bại hoặc người yêu cầu nhân đạo và từ bi sống ở Canada;
 • chưa được kết nạp hợp pháp vào quốc gia cư trú hiện tại của bạn ;
 • không cư trú hợp pháp tại quốc gia cư trú hiện tại của bạn ;
 • được tham gia vào giáo dục sau trung học toàn thời gian ở Canada;
 • đã được cung cấp một công việc toàn thời gian, thời vụ, bán thời gian hoặc ngẫu nhiên ở New Brunswick;
 • được đăng ký trong Chương trình Người chăm sóc Trực tiếp liên bang ;
 • giá trị ròng cá nhân tích lũy của bạn không thể được xác minh bởi bên thứ ba; hoặc là
 • bạn là một nhà đầu tư thụ động (tức là một cá nhân có ý định đầu tư vào một doanh nghiệp ở New Brunswick với giới hạn không liên quan đến việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp);