Ngày càng nhiều gia đình được nhận Phúc lợi trẻ em Canada

Công bố tin tức

Việc các khoản trợ cấp của Phúc lợi trẻ em Canada ngày càng tăng đang tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của các gia đình trung lưu.

Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Việc làm và Phát triển xã hội Canada tại Markham, Ontario

Hỗ trợ các gia đình Canada để mang lại sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống cho con cái của họ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Canada. Đó là lý do tại sao chính phủ sáng lập ra Phúc lợi trẻ em Canada (CCB) – chương trình cung cấp nhiều trợ cấp hơn cho 9 trên 10 hộ gia đình tại Canada.

Tại một sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm giáo dục và chăm sóc trẻ em Little Miracles, ông Ahmed Hussen – Bộ trưởng Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội, đã tuyên bố rằng theo sứ mệnh của CCB, giờ đây bậc cha mẹ có nhiều khoản trợ cấp hơn để thích ứng với chi phí nuôi con cao. Đã có hơn 1,3 triệu gia đình ở Ontario đã nhận được gần 9 tỷ đô la từ CCB trong năm trợ cấp 2018-19.

Mẹ đơn thân ở Markham có hai con dưới 6 tuổi với thu nhập 30.000 đô la sẽ nhận được thêm 286 đô la miễn thuế trong năm trợ cấp này. Khoản hỗ trợ có thể lên tới 13.278 đô la mỗi năm chỉ để đáp ứng cho những thứ như thực phẩm sạch, chương trình thể thao hoặc các bài học âm nhạc cho con trẻ.

Chính phủ đã cam kết sẽ tăng thêm 15% phúc lợi CCB cho trẻ em dưới 1 tuổi, và sẽ bắt đầu thực hiện vào mùa hè năm 2020. Các gia đình có thể nhận được mức hỗ trợ lên tới 1.000 đô la mỗi năm.

Trích đoạn

“Mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội thành công như nhau. Chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên các hộ gia đình bằng cách cung cấp nhiều trợ cấp hơn cho con của bạn – ít nhất là 9 trong số 10 gia đình. Việc điều chỉnh tăng CCB đã thể hiện sự cam kết của chính phủ Canada trong việc hỗ trợ những gia đình thực sự cấn được trợ cấp nhất.”

– Ahmed Hussen đáng kính, Bộ trưởng Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội

Tin vắn

CCB đã có tác động tích cực lên mức thu nhập của các gia đình, đóng vai trò chính trong việc giảm thiểu đói nghèo ở trẻ em. Có ít hơn 278.000 trẻ em sống trong nghèo đói trong năm 2017 so với năm 2015.

Việc khai thuế mở ra cơ hội cho các trợ cấp và tín dụng, bao gồm cả Phúc lợi trẻ em Canada. Hơn 29 triệu tiền lãi đã được nộp cho mùa khai thuế 2018.

Từ tháng 07/2018 đến tháng 06/2019, gần 3,7 triệu gia đình đã nhận được gần 24 tỷ đô la trợ cấp từ CBB hàng năm trên khắp Canada. Nhiều gia đình đã nhận được khoản trợ cấp CCB hàng tháng trong nửa đầu của năm trợ cấp hiện tại so với hững năm trợ cấp CCB cùng kỳ trước đó.

Ví dụ về các khoản trợ cấp cho năm 2019-20:

  • Gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân có một con dưới 6 tuổi với thu nhập 25.000 đô la sẽ nhận được 143 đô la cho năm trợ cấp hiện tại, đưa tổng trợ cấp hàng năm mới của họ lên đến 6.639 đô la
  • Gia đình có cha mẹ và hai con 4 tuổi và 9 tuổi với thu nhập 55.000 đô la sẽ nhận thêm 354 đô la cho năm trợ cấp hiện tại, đưa tổng lợi ích hàng năm mới của họ lên đến 9,017 đô la
  • Gia đình có cha mẹ và hai con dưới 6 tuổi với thu nhập 90.000 đô la sẽ nhận thêm 263 đô la cho năm trợ cấp hiện tại, đưa tổng trợ cấp hàng năm mới của họ lên đến 7.090 đô la