OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 1

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream
ĐỊNH CƯ CANADA TẠI TỈNH BANG ONTARIO

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 2

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG VIỆC FULL TIME – NOC – 0, A , B, C

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 3

CÓ ÍT NHẤT 2 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT CÙNG NGHỀ NGHIỆP NỘP PR

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 4

YÊU CẦU GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH TỐT, KHÔNG YÊU CẦU CHỨNG CHỈ IELTS

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 5

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 6

LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỐT, SỨC KHỎE TỐT

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 7

ĐỘ TUỔI 18-45 TUỔI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 2

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA THUỘC NOC 0,A,B

ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU + LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỐT + SỨC KHỎE TỐT

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 9

LOGISTIC EXECUTIVE

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 10

SEAFOOD PROCESSING

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

OINP Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 17
TƯ VẤN TRỰC TIẾP