Tin Từ Cục Di Trú Canada: Ontario mời 26 doanh nhân trong đợt rút thăm nhập cư mới

Các lời mời đã được cấp cho các ứng viên có điểm số ít nhất 132 thông qua Dòng doanh nhân

Chương trình OINP đã ban hành 26 doanh nhân lời mời để áp dụng theo Doanh nhân của nó Stream. 

Các OINP Doanh nhân suối được thiết kế để thu hút các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nước ngoài đến Canada và một trong hai bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp Ontario hiện có.

Thư mời được cấp cho các ứng viên có điểm từ 132 đến 200. Chỉ những ứng viên có Biểu hiện quan tâm (EOI) mà OINP nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 11 năm 2019 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020 mới đủ điều kiện.

Đây là lần rút thăm thứ hai thuộc loại này vào năm 2020 . Sau khi ban hành 66 thư mời vào năm 2019, đến nay tỉnh đã mời được 46 doanh nhân.

Đây là lần rút thăm thứ tư vì các yêu cầu về tính đủ điều kiện tối thiểu cho chương trình đã trải qua sự thay đổi đáng kể.

Giá trị ròng cần thiết cho hoạt động kinh doanh được đề xuất trong Khu vực Đại Toronto (GTA) đã giảm từ 1,5 triệu đô la xuống 800.000 đô la và bên ngoài GTA từ 800.000 đô la xuống 400.000 đô la.

Đầu tư tối thiểu cho doanh nghiệp được đề xuất trong GTA đã giảm từ 1 triệu đô la xuống 600.000 đô la và bên ngoài GTA từ 500.000 đô la xuống 200.000 đô la.

Kinh nghiệm kinh doanh bắt buộc của một ứng viên với tư cách là chủ sở hữu hoặc quản lý cấp cao cũng đã thay đổi. Hiện tại yêu cầu ứng viên có 24 tháng kinh nghiệm trong vòng 60 tháng trở lại đây. Trước đây, một ứng viên được yêu cầu phải có 36 tháng kinh nghiệm trong cùng một khung thời gian.

Những thay đổi này có thể thu hút nhiều doanh nhân và chủ doanh nghiệp trên toàn cầu đến với triển vọng chuyển đến Ontario. Tỉnh là điểm đến hàng đầu của người nhập cư Canada.

XEM THÊM:

Nguồn: https://www.cicnews.com/2020/04/ontario-invites-26-entrepreneurs-in-new-immigration-draw-0414225.html#gs.f060b3

Xem Thêm Nhiều Tin Tức Tại Tin Tức Định Cư Canada