Tin Sở Di Trú Canada: Ontario tổ chức đợt rút thăm thứ hai sau 2 ngày cho các ứng cử viên Express Entry

Các ứng cử viên nói tiếng Pháp đã được mời trong lễ bốc thăm PNP Ontario mới nhất

Ontario đã mời các ứng viên song ngữ trong hệ thống Express Entry nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 18 tháng 6.

Tổng cộng 143 ứng viên Express Entry đã được cấp Thông báo quan tâm (NOIs) trong đợt rút thăm mới. Các ứng cử viên được mời nếu họ có điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) từ 424 đến 436 và có các yêu cầu đủ điều kiện tham gia chương trình Công nhân có tay nghề nói tiếng Pháp (FSSW) Express Entry của Ontario .

Đây là lần rút thăm thứ hai của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong hai ngày do Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP) tổ chức . Lễ bốc thăm vào ngày 17 tháng 6 đã mời những ứng viên có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Giao dịch có tay nghề cao của Express Entry.

XEM THÊM:

Các ứng cử viên từ cả hai rút ra cần phải có cấu hình trong hệ thống nhanh nhập liên bang, trong đó quản lý các ứng dụng cho các chương trình liên bang Skilled Worker , các Chương trình Skilled Trades liên bang , và Canadian Experience Class .

Các ứng viên Express Entry được cho điểm trên CRS về độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ.

Nếu các ứng viên được mời nhận được đề cử, họ sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS vào điểm tổng thể của họ. Phần thưởng này đảm bảo hiệu quả rằng họ sẽ được cấp Thư mời nộp đơn (ITA) để thường trú trong đợt rút thăm Express Entry liên bang tiếp theo.

Các ứng cử viên FSSW cần đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của Lớp trải nghiệm Canada hoặc Chương trình Công nhân lành nghề của Liên bang và có Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) ít nhất là bảy người bằng tiếng Pháp và sáu người bằng tiếng Anh, trong số các yêu cầu khác.

Các ứng cử viên được mời này sẽ được OINP liên hệ. Họ có 45 ngày để nộp đơn trực tuyến cho đề cử cấp tỉnh của họ.

XEM THÊM:

Nguồn: https://www.cicnews.com/2020/06/ontario-holds-second-draw-in-2-days-for-express-entry-candidates-0614773.html#gs.f1orw0

Xem Thêm Nhiều Tin Tức Tại Tin Tức Định Cư Canada