Tin Từ Cục Di Trú Canada: Saskatchewan mời 502 ứng cử viên nhập cư trong đợt rút thăm PNP mới

Saskatchewan tổ chức đợt rút thăm lớn nhất kể từ khi đại dịch coronavirus khiến Canada hạn chế du lịch vào tháng Ba.

502 ứng viên nhập cư khác đang tiến gần hơn một bước đến thường trú nhân sau khi Saskatchewan tổ chức vòng mời vào ngày 29 tháng 7.

Các Chương trình Saskatchewan nhập cư được đề cử (SINP) ứng cử viên được mời từ quốc tế có tay nghề công nhân loại thông qua hai tiểu thể loại: tốc nhập cảnh , và Nghề nghiệp In-Nhu .

Để được mời trong cuộc rút thăm này, các ứng cử viên từ cả hai danh mục phụ cần phải gửi hồ sơ Bày tỏ sự quan tâm (EOI) với SINP.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có tiềm năng phát triển mạnh nhất ở tỉnh đồng cỏ. Các ứng viên cần thể hiện cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách giới thiệu kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối quan hệ với tỉnh bang.

SINP sử dụng năm yếu tố này để đánh giá ứng viên và cho họ điểm trên 100 trên Lưới đánh giá điểm của công nhân lành nghề quốc tế . Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan.

Số điểm tối thiểu được yêu cầu trong lần rút thăm ngày 29 tháng 7 là 70 cho cả hai hạng mục phụ.

XEM THÊM:

Danh mục phụ Express Entry

Trong vòng mời mới nhất, Saskatchewan đã đưa ra 254 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang .

Hệ thống nhanh nhập liên bang quản lý hồ bơi của các ứng cử viên cho ba của chương trình nhập cư kinh tế-class chính của Canada: Chương trình Federal Skilled Worker , Chương trình Skilled Trades liên bang , và Canadian Experience Class .

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry liên bang cũng điền vào EOI cho Saskatchewan và họ đạt 70 điểm trên Bảng đánh giá điểm của SINP, họ có thể đã được mời trong lần rút thăm mới nhất.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) của họ. Giải thưởng này đảm bảo hiệu quả rằng họ sẽ được mời nộp đơn xin thường trú trong một đợt rút thăm Express Entry liên bang tiếp theo.

Danh mục phụ Nghề nghiệp theo yêu cầu

Danh mục phụ Nghề nghiệp theo Yêu cầu dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Đã có 248 ứng cử viên Nghề nghiệp theo Yêu cầu được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh, và giống như hạng mục phụ Express Entry, các ứng cử viên cần có số điểm cấp tỉnh là 70 để được chọn.

Để xem danh sách đầy đủ 43 nghề có trong đợt rút thăm này, hãy truy cập trang web của chính phủ.

XEM THÊM:

Nguồn: https://www.cicnews.com/2020/07/saskatchewan-invites-502-immigration-candidates-in-new-pnp-draw-0715190.html#gs.f8exm5

Xem Thêm Nhiều Tin Tức Tại Tin Tức Định Cư Canada