SINP - Hospitality Sector Project 1

SINP - HOSPITALITY SECTOR PROJECT

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

SINP - Hospitality Sector Project 2

CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ LMIA

SINP - Hospitality Sector Project 3

ĐÃ TỪNG LÀM HOẶC ĐANG LÀM VIỆC TẠI SASKASCHEWAN THỜI GIAN ÍT NHẤT 6 THÁNG TRỞ LÊN

SINP - Hospitality Sector Project 4

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

SINP - Hospitality Sector Project 5

CÓ JOB OFFER 

THƯ MỜI LÀM VIỆC VỚI 1 VỊ TRÍ FULL TIME

SINP - Hospitality Sector Project 6

CÓ CHỨNG CHỈ CLB 4.0 

TƯƠNG ĐƯƠNG IELTS 4.0

SINP - Hospitality Sector Project 7

LÀM VIỆC CHO CHỦ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP THAM GIA SINP BỞI TỈNH BANG

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

SINP - Hospitality Sector Project 8

HIỆN ĐANG LÀM VIỆC TẠI SASKATCHEWAN THEO GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TẠM THỜI

SINP - Hospitality Sector Project 9

Đang làm việc trong một trong những công việc sau:

 • Food/Beverage Server (NOC 6513)
 • Food Counter Attendant/Kitchen Helper (NOC 6711)
 • Housekeeping/Cleaning Staff (NOC 6731)
SINP - Hospitality Sector Project 10

ĐÃ LÀM VIỆC VỚI MỘT CHỦ LAO ĐỘNG ĐƯỢC SINP PHÊ DUYỆT TRONG TỐI THIỂU SÁU THÁNG (960 GIỜ)

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

SINP - Hospitality Sector Project 11

Food/Beverage Server (NOC 6513)

 • assistant waiter/waitress – food and beverage servicesassistant waiter – food and beverage services, assistant waitress – food and beverage services
 • buffet waiter/waitressbuffet waiter, buffet waitress
 • camp waiter/waitresscamp waiter, camp waitress
 • captain waiter/waitresscaptain waiter, captain waiter – food and beverage services, captain waitress, captain waitress – food and beverage services
 • captain waiter/waitress – food and beverage services
 • captain waiter/waitress – formal servicecaptain waiter – formal service, captain waitress – formal service
 • caterer waiter/waitresscaterer waiter, caterer waitress
 • cocktail waiter/waitresscocktail waiter, cocktail waitress
 • commissary waiter/waitresscommissary waiter, commissary waitress
 • food and beverage server
 • formal service waiter/waitressformal service waiter, formal service waitress
 • headwaiter/headwaitress – food and beverage servicesheadwaiter – food and beverage services, headwaitress – food and beverage services
 • hotel waiter/waitress – formal servicehotel waiter – formal service, hotel waitress – formal service
 • restaurant waiter/waitress – formal servicerestaurant waiter – formal service, restaurant waitress – formal service
 • server – food and beverage serviceswaiter, waiter – food and beverage services, waitress, waitress – food and beverage services
 • steward – food and beverage services
 • waiter/waitress – drive-in restaurantwaiter – drive-in restaurant, waitress – drive-in restaurant
 • waiter/waitress – food and beverage services
SINP - Hospitality Sector Project 12

Food Counter Attendant/Kitchen Helper (NOC 6711)

 • attendant, cafeteria-buffet
 • attendant, food service counter
 • attendant, take-out – fast food
 • cafeteria counter attendant
 • cafeteria helper
 • cafeteria worker
 • cafeteria-buffet attendant
 • caterer helper
 • cook’s helper
 • cook’s helper, camp
 • cook’s helper, logging camp
 • counter attendant – food service
 • counter attendant, cafeteria
 • counter attendant, lunchroomlunchroom counterman, lunchroom counterwoman
 • counter attendant, restaurant
 • counterperson – food services
 • dessert maker
 • dessert preparer
 • dietary aide
 • dishwasher
 • dishwashing machine attendant
 • drive-in food service attendant
 • expediter – food services
 • fast-food service attendant
 • fish and chips preparer
 • food and beverage service runner assistant
 • food assembler – fast food
 • food concession worker
 • food counter attendant
 • food preparer
 • food runner
 • food service attendant
 • food service counter attendant
 • food service helper
 • food service worker
 • kitchen helper
SINP - Hospitality Sector Project 13

Housekeeping/Cleaning Staff (NOC 6731)

 • cleaner
 • cleaner, light duty
 • cleaner, lodge
 • cleaner, roomshouseman, housewoman
 • cleaning ladycleaning man, cleaning woman
 • cleaning man/woman
 • clean-up crew worker
 • domestic maid – cleaning services
 • guest home cleaner
 • hall cleaner
 • home cleaner
 • homemaker helper, rest home
 • hotel cleaner
 • house cleaner
 • housekeeping aide
 • housekeeping attendant
 • housekeeping room attendant
 • housemaid – cleaning services
 • houseman/woman
 • light duty cleaner
 • lodge cleaner
 • maid – cleaning services
 • motel cleaner
 • nursing home cleaner
 • office building cleaner
 • office cleaner
 • residence cleaner
 • residential boarding-home cleaner
 • room attendant
 • room cleaner
 • washroom cleaner

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Định cư Canada 2

LIÊN HỆ HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC BOOK LỊCH HẸN GẶP

0933227689

TƯ VẤN TRỰC TIẾP