SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 1

SINP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 2

ĐẠT 60 ĐIỂM TRONG SỐ 100 ĐIỂM

TRONG THANG ĐIỂM SINP

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 3

CÓ ÍT NHẤT MỘT NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TRONG 10 NĂM QUA CÙNG NGHỀ NGHIỆP NỘP PR

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 4

CÓ CHỨNG CHỈ CLB 4.0 

TƯƠNG ĐƯƠNG IELTS 4.0

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 5

CÓ SINP JOB APPROVAL LETTER

JOB THUỘC NOC LEVEL 0,A,B

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 6

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 7

ĐỘ TUỔI 18-45 TUỔI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 2

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA THUỘC NOC 0,A,B

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 9

 

Sales Supervisor

Store Supervisor

Head Cashier

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 10

COOK

Food Service Supervisor

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM SINP
60/100 PASS

Định cư Canada 2

LIÊN HỆ HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC BOOK LỊCH HẸN GẶP

0933227689

VÍ DỤ VỀ THANG ĐIỂM SINP

Hồ sơ ỨNG VIÊN có

  • (15 điểm) Bằng trung cấp
  • (10 điểm) IELTS 4.0 ~ CLB 4.0
  • (06 điểm) kinh nghiệm 3 năm trong nghề
  • (10 điểm) Độ tuổi ứng viên 37 tuổi
  • (30 điểm) có job offer từ nhà tuyển dụng tại Saskatchewan
  • (00 điểm) không có người thân tại Saskatchewan

======

TỔNG 71 ĐIỂM -> PASS

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 16
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, tương đương Canada23
Bằng cử nhân HOẶC chương trình cấp bằng ba năm trở lên tại một trường đại học hoặc cao đẳng20
Giấy chứng nhận tương đương của Canada hoặc ít nhất hai học kỳ nhưng ít hơn một chương trình hai năm tại một trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc trường kỹ thuật, hoặc tổ chức sau trung học chính thức khác12
KINH NGHIỆM CÔNG VIỆC KỸ NĂNG 
Kinh nghiệm làm việc được yêu cầu phải phù hợp với nghề nghiệp sẽ nộp đơn 
12 tháng  kinh nghiệm làm việc toàn thời gian 
     a) Trong khoảng thời gian 5 năm trước ngày nộp đơn 
5 năm kinh nghiệm10
4 năm kinh nghiệm8
3 năm kinh nghiệm6
2 năm kinh nghiệm4
1 năm kinh nghiệm2
     b) Trong khoảng thời gian 6-10 năm trước ngày nộp đơn 
5 năm kinh nghiệm5
4 năm kinh nghiệm4
3 năm kinh nghiệm3
2 năm kinh nghiệm2
Dưới 1 năm0
 KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ 
CLB 8 trở lên20
CLB 718
CLB 616
CLB 514
CLB 412
Đ: TUỔI 
<18 tuổi0
18 – 21 năm8
22 – 34 năm12
35 – 45 năm10
46 – 50 năm8
> 50 năm0
KẾT NỐI VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG & QUẢNG CÁO LAO ĐỘNG CỦA SASKATCHEWAN 
Lời mời làm việc có tay nghề cao từ một người sử dụng lao động ở Saskatchewan30
NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH Ở SASKATCHEWAN20
(Người nộp đơn hoặc người phối ngẫu đi cùng có người thân trong gia đình là công dân Canada hoặc thường trú nhân sống tại Saskatchewan. Điều này bao gồm: cha mẹ, anh chị em, ông bà, dì, chú, cháu gái, anh em họ hoặc theo luật của các mối quan hệ tương tự. Các thành viên gia đình ở Saskatchewan phải đáp ứng các yêu cầu như được liệt kê trong Tài liệu bắt buộc của Bắt buộc đối với danh mục phụ ISW của bạn)
TƯ VẤN TRỰC TIẾP