Category Archives: Tin Di Trú Canada

Tin Sở Di Trú Canada: Lễ bốc thăm PNP ở Alberta mời các ứng viên Express Entry có điểm CRS thấp tới 303

Thông tin chi tiết về buổi rút thăm dòng Alberta Express Entry ngày 17 tháng 6 đã được công bố Nhiều ứng viên Express Entry hơn ở Alberta tiến gần hơn một bước đến thường trú nhân, sau một cuộc rút thăm của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) vào ngày 17 tháng 6. Các Alberta nhập cư […]

Tin Sở Di Trú Canada: Alberta bao gồm sinh viên quốc tế Hoa Kỳ tốt nghiệp trong cải cách nhập cư

Kế hoạch phục hồi kinh tế của Alberta bao gồm một hệ thống nhập cư tập trung hơn vào việc hỗ trợ tình trạng thiếu lao động và tạo việc làm. Alberta đang đẩy nhanh hai luồng nhập cư đã được công bố trước đó nhằm vào sinh viên nước ngoài tốt nghiệp từ các […]

Tin Sở Di Trú Canada: PEI tổ chức 3 đợt rút thăm PNP vào tháng 6

Prince Edward Island đã mời các ứng viên Express Entry, Lao động Tác động và Tác động Kinh doanh nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh Đảo Hoàng tử Edward đã mời 90 ứng cử viên nhập cư trong ba lần rút thăm vào tháng Sáu. Các Chương trình đề cử tỉnh PEI (PEI PNP) thường phát […]

Tin Sở Di Trú Canada: Lễ bốc thăm PNP của Ontario mời 699 ứng viên Express Entry

Các ứng viên Express Entry có điểm CRS thấp tới 358 đã được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh bang Ontario Ontario đã mời các ứng cử viên Express Entry có kinh nghiệm làm việc ở một trong chín ngành nghề nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 3 tháng 6. […]

Tin Sở Di Trú Canada: Ontario mời 24 doanh nhân nhập cư trong đợt rút thăm mới

OINP hiện đã mời 70 ứng viên Dòng doanh nhân vào năm 2020 Ontario đã đưa ra 24 lời mời nộp đơn theo Dòng Doanh nhân . Các Ontario nhập cư Nominee Program (OINP) tổ chức bốc thăm vào ngày 24. Ưu tiên ứng viên đã nhận được biểu thức của họ yêu thích (EOIs) điểm giữa 22 tháng […]

Tin Sở Di Trú Canada: Ontario tổ chức đợt rút thăm thứ hai sau 2 ngày cho các ứng cử viên Express Entry

Các ứng cử viên nói tiếng Pháp đã được mời trong lễ bốc thăm PNP Ontario mới nhất Ontario đã mời các ứng viên song ngữ trong hệ thống Express Entry nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 18 tháng 6. Tổng cộng 143 ứng viên Express Entry đã được cấp Thông báo quan tâm […]

Tin Sở Di Trú Canada: Tháng 5 là một tháng bận rộn đối với PNP

Hàng chục vòng mời đã diễn ra trên khắp đất nước trong tháng này và hơn hai nghìn ứng cử viên đã được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada. Các chương trình đề cử cấp tỉnh của Canada (PNP) đã hoạt động tích cực trong vài tuần qua, […]

Tin Sở Di Trú Canada: Manitoba PNP rút số phát hành 124 lời mời

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp và công nhân lành nghề ở Manitoba và nước ngoài đã được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh Kỳ rút thăm Manitoba Expression of Interest (EOI) lần thứ 91 diễn ra vào ngày 4 tháng 6. Có tổng cộng 124 ứng cử viên nhập cư đã được […]

Tin Sở Di Trú Canada: Manitoba mời 181 ứng cử viên PNP trong đợt rút thăm ngày 19 tháng 6

Trong đợt rút thăm mới nhất, Manitoba đã mời các ứng viên nhập cư hiện đang ở nước ngoài, cũng như các ứng viên bên trong Canada. Manitoba tổ chức đợt rút thăm PNP lần thứ 92 vào ngày 19 tháng 6 năm 2020. Nó đã ban hành tổng cộng 181 Thư tư vấn để Nộp đơn (LAA) cho […]

Tin Sở Di Trú Canada: Các biện pháp coronavirus ảnh hưởng đến Saskatchewan PNP

Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan đang giúp đỡ những người được đề cử và người nộp đơn trong bối cảnh gián đoạn coronavirus. Saskatchewan là một trong số các tỉnh đang làm việc để hỗ trợ những người nộp đơn nhập cư trong đại dịch coronavirus. Đơn xin đề cử cấp tỉnh cho […]