SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 1

WORK PERMIT - VIỆC LÀM TẠI CANADA

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 2

KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH TỐT

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 3

ĐỘ TUỔI 18-45 TUỔI

LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỐT

SỨC KHỎE TỐT

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 4

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 5

CÓ JOB OFFER TỪ MỘT NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 6

ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP TUYỂN DỤNG

(LMIA) TỪ CHÍNH PHỦ CANADA CHO VỊ TRÍ MÀ BẠN ỨNG TUYỂN

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 7

VIDEO GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG 

TIẾNG ANH

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 8

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 9

QUY TRÌNH XỬ LÝ SẼ NHANH HƠN NẾU ỨNG VIÊN CÓ SẴN VISA DU LỊCH CANADA

NHÀ TUYỂN DỤNG THUỘC TỈNH BANG

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 10

BRISTIS COLUMBIA

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 11

SAKETCHEWAN, ALBERTA

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG
Sau khi đương đơn chính đi qua làm việc, nộp hồ sơ xin open workpermit cho đương đơn đi kèm sang Canada
Lương: 13$-15$/tiếng

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 12

WAREHOUSE WORKERS

HOUSEKEEPING SUPERVISOR

HOUSEKEEPING / CLEANING STAFF

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 13

HOTEL FRONT DESK

MOTEL/HOTEL MANAGING SUPERVISOR

EXECUTIVE HOUSEKEEPER

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 14

CASHIER

FOOD COUNTER ATTENDANT 

RETAIL STORE SUPERVISOR 

SNIP - INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER 15

COOK

CHEF

KITCHEN HELPER

FOOD SERVICE SUPERVISOR 

FOOD & BEVERAGE SERVER

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

TƯ VẤN TRỰC TIẾP