CAPATH xin cảm ơn

CAPATH XIN CẢM ƠN
QUÝ KHÁCH

Chúng tôi đã nhận được thông tin của quý khách. Capath sẽ liên lạc với quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.